Sign in Register
CZK
You are located on: About us > Downloads

Downloads

Reklamační řád

Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě - Jihočeský kraj

File Download
Smlouva č. 010/09/042/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 6 Smlouvy č. 010/09/042/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 5 Smlouvy č. 010/09/042/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 4 Smlouvy č. 010/09/042/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 3 Smlouvy č. 010/09/042/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 2 Smlouvy č. 010/09/042/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 1 Smlouvy č. 010/09/042/00/01 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Download
Návrh Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou Download
Výchozí finanční model pro roky 2015 - 2024 Download
Dodatek č. 1 Smlouvy č. 010/09/042/00/01 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě Download

Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě - kraj Vysočina

File Download
Smlouva o závazku veřejné služby v drážní dopravě Download
Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Download
Dodatek č. 2 Download
Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Download

Timetables

File Download
Jindřichův Hradec - Obrataň (od 11.12.2016) Download
Jindřichův Hradec - Nová Bystřice (od 11.12.2016) Download
Parní vlaky 2018 - jízdní řád Download
Jízdní řád Jindřichův Hradec - Nová Bystřice Download
Jízdní řád trati Jindřichův Hradec – Obrataň platný od 12. června 2016 Download
Jízdní řád Jindřichův Hradec - Obrataň Download

Prices

File Download
Tarif motorových vlaků Download
Tarif JHMD 2018 Download
Výtah z tarifu JHMD 2018 - motorové vlaky Download
Výtah z tarifu JHMD 2017 - parní provoz Download
Ceník ubytování 2016 Download
Tarif parních vlaků Download
Ceník tisku lepenkových jízdenek Download

Miscellaneous

File Download
Zpráva o kvalitě služeb v osobní dopravě 2013 Download
Smluvní přepravní podmínky pro nákladní dopravu Download
Prohlášení o dráze regionální Download
Politika kvality, OŽP a BOZP Download
Smluvní přepravní podmínky pro osobní dopravu Download
Obchodní podmínky eshopu jízdních dokladů JHMD Download
Zpráva o kvalitě služeb v osobní dopravě 2014 Download
Tarif JHMD pro osobní vnitrostátní dopravu Download

Dokumenty ke stažení

File Download
Výkaz zisku a ztráty JHMD k 30.6.2014 Download
Příloha k účetní závěrce - 2013 - 2014 Download
Ceny za použití dopravní cesty 2015 Download
Zpráva auditora k 30.6.2014 Download
Rozvaha JHMD k 30.6.2014 Download
Zpráva auditora JHMD k 30.6.2013 Download
Příloha k účetní závěrce 2012-2013 Download
Rozvaha JHMD k 30.6.2013 Download
Výkaz zisku a ztráty JHMD k 30.6.2013 Download
Výroční zpráva JHMD 1.1.2012 - 30.6.2013 Download
Zpráva o podnikatelské činnosti JHMD k 30.6.2013 Download
Zpráva o vztazích JHMD Download
Výroční zpráva 2013-2014 Download
Ceny za použití dopravní cesty 2016 Download

Informace pro akcionáře

File Download
Pozvánka na VH Download
Zpráva o podnikatelské činnosti Download
Zpráva o podnikatelské činnosti Download
Pozvánka valná hromada 30.6.2015 Download