Sign in Register
CZK
You are located on: About us > Our team

Our team

Company management
Jméno Funkce Zařazení
Ing. Boris Čajánek statutární ředitel Company management
Ing. Jiří Pavel, Ph.D. výkonný ředitel Company management
Management office
Jméno Funkce Zařazení
Lukáš Matějů vedoucí IT oddělení Management office
Klára Marková asistentka vedení společnosti Management office
Jan Hofbauer vývojář webových aplikací Management office
Ing. Petr Panský vedoucí přepravy Management office
Economic department
Jméno Funkce Zařazení
Ing. Miloslav Frnoch finanční ředitel Economic department
Jaroslava Šifferová mzdová účetní, hlavní pokladní Economic department
Irena Snížková hlavní účetní Economic department
Radka Jandová referentka zásobování Economic department
Sales department
Jméno Funkce Zařazení
Ing. Miroslava Pechková vedoucí obchodu Sales department
Lucie Nováková obchodní referentka Sales department
PhDr. Pavel Matlas Ph.D. media a marketing Sales department
Kristýna Havlíková DiS. obchodník specialista, ubytování Sales department
Technical department
Jméno Funkce Zařazení
Ing. Petr Macháček technický ředitel Technical department
Libor Tesař správce železniční infrastruktury Technical department
Martin Pavlíček správce nemovitostí Technical department
Radek Ján traťmistr traťové údržby Technical department
Radomír Rašík technik úseku traťové údržby Technical department
Operation
Jméno Funkce Zařazení
Jiří Pavlík provozní ředitel Operation
Libor Boček vedoucí provozu Operation
Rudolf Pelc mistr dílny Operation
Ing. Pavel Svoboda vedoucí oprav Operation

Kontakt: +420 384 361 165 / office@jhmd.cz