Přihlásit se Registrovat

110 let obrataňské úzkokolejky

 Jindřichohradecké místní dráhy vás zvou na oslavy 110. výročí zprovoznění úzkokolejné tratě Jindřichův Hradec - Obrataň. Jejich program je inspirován slavnostní jízdou prvního parního vlaku z 23. prosince 1906.

Oslavy se uskuteční 27. prosince 2016. O 9. hodině raní bude na nádraží v J. Hradci přistavena vlaková souprava tažená stejně jako v roce 1906 dvěma  okrášlenými parostroji. Do vyjití vlaku v dvě hodiny před polednem bude ve stanici hrát dechová hudba. Program ozvláštní vystoupení lepých majoretek (čti mažoretek). Kdož by se pro velký zájem do parního vlaku více nevešel a přesto chtěl se zúčastnit dalšího programu po trati, vypraven bude pro něj ze stanice J. Hradec posilový motorový vlak o čtvrt jedenácté.

Po hodině jízdy dorazí parní vlak do slavnostně národními vlajkami a girlandami vyzdobené stanice Kamenice nad Lipou. Podle starobylých obyčejů tam přibyvšího zemského místodržícího hraběte Coudenhove a ministra železničního rytíře Guttenberga s doprovodem přivítá jménem obce, místních spolků a přihlížejícího obecenstva starosta města Dr. Macháně. Spolu s národní hymnou zazní lidové písně a dechové hudby. Pro místní i přespolní budou přichystány vepřové hody a jiné teplé občerstvení. Po dozbrojení parostrojů vodou od místního dobrovolných hasičů sboru vydá se slavnostní vlak po pětasedmdesáti minutách pobytu v stanici kamenické na další cestu. Podle jízdního řádu dorazí v jednu hodinu po poledni do městečka Černovice u Tábora, kde odehrají se tytéž ceremónyje jak prve v Kamenici, leč toliko s tím rozdílem že v plném počtu předvede se zde místní sbor dechové hudby a páni vašnostové i všechen přihlížející lid budou se moci občerstviti ponejvíce výrobky z kakaových bobů a jinými sladkostmi z místní kavárny Café Budík.

Pro velké, prý až dvoumetrové, závěje nebyl vlak v roce 1906 vpuštěn dále na trať a své cílové stanice Obratany toho dne nedosáhl. Proto ani tentokrát slavnostní vlak nepojede z Černovic, nýbrž o druhé hodině z poledne vydá se na zpáteční cestu do Hradce Jindřichova .