Přihlásit se Registrovat

Dodávka železničních vozidel pro regionální přepravu

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., IČ 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen „Zadavatel“) připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku na dodávku železničních vozidel s předpokládaným názvem „Dodávka železničních vozidel pro regionální přepravu“ (dále jen „veřejná zakázka“).

 

Za účelem získání relevantních informací nezbytných pro správné nastavení zadávacích podmínek, se Zadavatel rozhodl vést předběžné tržní konzultace ve smyslu ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Oznámení o předběžné tržní konzultace je rovněž uveřejněno na profilu Zadavatele, který lze nalézt na odkazu:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/jindrichohradecke-mistni-drahy-a-s

 

Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak aby nenarušily hospodářskou soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu §6 ZZVZ.