Přihlásit se Registrovat

JHMD zabezpečují další přejezdy

Od konce září probíhají na obrataňské trati jindřichohradeckých úzkokolejek práce na výstavbě nového přejezdového zabezpečovacího zařízení a to na přejezdu mezi Kamenicí nad Lipou a Včelničkou, konkrétně v km 22,003 na křížení se silnicí II. třídy č. 408. V listopadu zde bude spuštěno nové přejezdové zabezpečovací zařízení, které zvýší nejen bezpečnost provozu jak na silniční komunikaci, tak na železnici, ale dojde také ke zvýšení cestovní rychlosti v obou druzích dopravy.

„Instalací přejezdového zabezpečovacího zařízení dojde na trati ke zvýšení nyní omezené rychlosti z důvodu zhoršených rozhledových poměrů ze 40 resp. 30 km/h na 45 km/h v obou směrech a zároveň dojde k odstranění dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě“ na tomto přejezdu“, říká Jan Hruška, provozní ředitel JHMD, a doplňuje: „Pro uživatele silniční komunikace bude podstatné především to, že řidič nebude muset před přejezdem zastavovat a zjišťovat sluchem a pohledem, zda se blíží vlak, protože přejezd bude vybaven navíc i pozitivní signalizací tzv. bílým kmitavým světlem“. Pro úplnost dodejme, že pokud by náhodou na přejezdu bílá neblikala, tak řidič má stále povinnost se přesvědčit, zda se k přejezdu neblíží nějaký houkající vlak. Toto chování řidiči nařizuje dopravní značka „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“, která je osazena na každém i světelném výstražníku.

„V této souvislosti si dovolujeme připomenout všem uživatelům komunikace, tedy nejen řidičům aut, ale i cyklistům a pěším, že pokud na jakémkoli přejezdu náhodou bílé světlo nebliká, nebo tu dokonce vůbec není instalováno, nemohou se plně spoléhat jen na to, že nesvítí červená světla. Je jejich povinností se v takové situaci přesvědčit, že se k přejezdu skutečně žádný vlak neblíží, avšak tuto povinnost si málokdo uvědomuje dokonce o ní možná ani neví,“ dodává k problematice bezpečnosti provozní ředitel.

Do konce roku bude pak další přejezdové zabezpečovací zařízení uvedeno do činnosti ještě u obce Střítež nedaleko Černovic. Práce na tomto přejezdu budou zahájeny v listopadu. Obě investiční akce jsou z větší části financované Státním fondem dopravní infrastruktury.

Na tratích JHMD je dosud přejezdovými zabezpečovacími zařízeními zabezpečeno 8 přejezdů z celkových 132. V letošním roce přibydou další dva, pokračování programu zabezpečení přejezdů na významných komunikacích však výhledově předpokládá zabezpečit celkem až 31 vytipovaných přejezdů.

Na ilustrativní fotografii je přejezdník před přejezdem ve Stříteži.

Zpráva ke stažení