Přihlásit se Registrovat

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. - dvacet let působení v regionu

Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, akciová společnost zahájila jednadvacátý rok svého působení v regionu setkáním s místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR a místopředsedou KDU-ČSL Ing. Janem Batoškem, zástupci Jihočeského kraje a představiteli obcí Vysočiny a Jihočeského kraje.

Společnost JHMD měla možnost krátce shrnout své více než dvacetileté působení v regionu. Cílem setkání, které se konalo v úterý 27. ledna 2015 v hotelu Zlatá husa v Jindřichově Hradci, bylo prohloubení vzájemné komunikace a představení cílů a investičních záměrů společnosti. Významnou část zaujalo téma závazku veřejné služby objednávky jihočeského kraje a kraje Vysočina ve vztahu k ceně za vlakový kilometr v souvislosti s pořízením nových vozidel

Setkání úvodním slovem zahájil vzácný host, Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a místopředseda KDU-ČSL, který jako bývalý místostarosta a zastupitel města Dačice přivítal uspořádání této akce a vyzdvihl význam regionálních tratí pro dlouhodobé udržení dopravní obslužnosti a fungování veřejné infrastruktury. Pozvání přijali také Ivan Študlar, poradce hejtmana Jihočeského kraje pro dopravu, Jiří Čejka za koordinátora dopravy Jikord, a Milada Petrů, ředitelka oblastní kanceláře Hospodářské komory ČR a další asi dvě desítky zástupců samospráv.

Statutární ředitel společnosti Jindřichohradecké místní dráhy shrnul nejdůležitější milníky dvaceti let působení společnosti v regionu. Od roku 2009 zajišťuje společnost základní dopravní obslužnost na základě dlouhodobé Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě, uzavřené s Krajem Vysočina a Jihočeským krajem v roce 2009 a platné do roku 2019.

Průběžná údržba tratí je zajištěna finančními zdroji na základě smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury.

Finanční stabilita společnosti tedy spočívá v plnění závazků objednatele drážní dopravy ze závazku veřejné služby ze strany Kraje Vysočina a Jihočeského kraje, kdy kraje financují úhrady prokazatelných ztrát provozovatelům veřejné drážní dopravy.

Společnost JHMD poukázala na trvalé podfinancování ze stávající smlouvy. Pro rok 2015 a roky následující společnost JHMD zahájila jednání s Krajem Vysočina a Jihočeským krajem s cílem finančně stabilizovat společnost v rámci dlouhodobé smlouvy.

Ing. Ivan Študlar, poradce pro dopravu hejtmana Jihočeského kraje mimo jiné uvedl také, že společnosti JHMD v minulosti nebyl kompenzován poplatek za dopravní cestu.

Společnost Jindřichohradecké místní dráhy představila rozvojové projekty pro nejbližší období a nastínila představu a principy spolupráce se samosprávou.

V závěrečné diskusi se dostalo na otázky starostů, kteří se např. zajímali o nově nasazované motorové vozy M 27. Z jejich diskuze vzešly také konkrétní návrhy na využití některých obecních nemovitostí k dalším podnikatelským aktivitám JHMD.

JHMD chtějí v pořádání podobných schůzek pokračovat a založit tradici pravidelných setkání s představiteli měst a obcí tak, aby společně usilovaly o vyšší kvalitu služeb a rozvoj regionu, v němž působí a prohlubovali tak vzájemnou informovanost a transparentní spolupráci.

jhmd-prezentace-odbornych-reditelu.pptx

Jindrichohradecke-mistni-drahy-a.pptx