Přihlásit se Registrovat

Jindřichohradecké místní dráhy se u Ministerstva vnitra ČR domáhají na Kraji Vysočina svých pohledávek

Kraj Vysočina nedodržuje Smlouvu o závazku veřejné služby v drážní dopravě, kterou uzavřel s Jindřichohradeckými místními drahami v říjnu 2009.

 

Podle platné smlouvy uzavřené do roku 2024 musí kraj hradit také ekonomicky prokazatelné náklady na modernizované vozy, jež slouží k zajištění veřejné drážní dopravy na jeho území. Kraj je proto povinen s dopravcem uzavírat každý rok nový dodatek, kde se aktuální výše prokazatelné ztráty vyčíslí. Uzavřít tento dodatek však Kraj Vysočina opakovaně odmítá, přestože nejednou prohlásil, že si je vědom a uznává své závazky zohlednit tyto ekonomicky prokazatelné náklady.

Díky tomuto rozporuplnému počínání dluží Jindřichohradeckým místním drahám za období od října 2014 do prosince 2015 více jak 6 milionů Kč. JHMD se proto obrací na Ministerstvo vnitra, jako věcně příslušný správní orgán, s návrhem na „na zahájení správního řízení ve smyslu ust. § 141 správního řádu o nahrazení projevu vůle“ a domáhají se tím jak uhrazení dlužné částky, tak uzavření povinného dodatku o úhradě prokazatelných ztrát na rok 2016.