Přihlásit se Registrovat

Malý (velký) komentář k diskuzím a článkům ke schválení M27

V médiích a na řadě diskuzích a zájmových webech se rozvinula široká diskuze o schválení změny drážního vozidla M27. Bohužel se neodvíjí na odborné úrovni a kultivovaně. Naopak neodborníky jsou dokola vířeny desinformace, zavádějící spekulace a neúplné účelové informace. Zcela se vytrácí odbornost a selský rozum vůbec. Proto malý komentář volným neformálním stylem není ze strany JHMD od věci.

Vozidlo bylo schválené v roce 2007 aniž by mělo ve svých Technických podmínkách uvedenou jakoukoliv třídu pevnosti ať již podle tehdy platné normy a už vůbec ne podle normy platné od roku 2010. Není tato skutečnost zajímavá? Je normální vozidlo schválit bez stanovení pevnosti? Není obstrukcí požadovat výpočet při schvalování změny na vozidle když se jedná o modernizaci a nezasahovalo se do rámu ani skříně? (nechť si každý odpoví sám) Vozidlo bylo schválené a jezdilo bez většího zájmu na splítce i na JHMD bez jakýchkoliv omezení. Právnická osoba ZKV provedla pevnostní výpočty a to se stalo poprvé od samotné výroby vozidla v roce 1986 v Rumunsku. Zde je nutné všem připomenout, že se jedná o modernizaci původního vozidla a ne konstrukci nového. Kdyby se konstruovalo nové, tak vždy podle platné normy z roku 2010 a muselo by splnit třídu III - to je bez diskuze. Jediné co dnes z výpočtů víme je že vozidlo vyrobené v roce 86 má třídu pevnosti podle normy z roku 2010 č. IV. Stejně by k tomu došlo i v případě že starou Škodovku podrobíme-li ji výpočtům dle dnešních norem a zjistíme že neodpovídá svou pevností Octavii - překvapení?:) A také to neznamená, že nebude jezdit a že se změní vyhláška o provozu na pozemních komunikacích.

Ohledně problému na splítce není relevantní základ této desinformace. De jure je na splítce provozovatel dráhy i JHMD ve stejném postavení jako SŽDC. Proto také SŽDC nebylo a ze zákona ani nemohlo být účastníkem správního řízení Drážního úřadu. Se SŽDC jsme v kontaktu ale skutečnosti o úpravě jejich předpisů jsou jen fámami. Vždyť z pohledu bezpečnosti a samotného principu řízení provozu na dráze jsou jízdy dvou vlaku na splítce vyloučeny. Proto máme přece drážní předpisy a řídíme provoz.

K úpravě provozních předpisů JHMD samozřejmě dojde. Každé provozované vozidlo má samostatnou kapitolu, kde se řeší odchylky. I v tomto případě bude patřičná kapitola zpracována.

Články a řada komentářů je odborně mimo legislativní rámec a odbornost vůbec. Nicméně to je úděl virtuálního světa blížící se přirovnání, čím míň o problematice vím tím víc o tom píšu protože nemám co dělat.

Věříme že všechny dotazy a zejména vysvětlení fundovaných odborníků, kteří M27 konstruovali a schvalovali osvětlíme na plánované tiskové konferenci ke konci října.