Přihlásit se Registrovat

Mladá fronta DNES se dlouhodobě snaží destabilizovat jindřichohradeckou úzkokolejku

V Mladé frontě DNES jste 27. února, pane redaktore Sůro, oznámil, že stát zablokoval jindřichohradeckou úzkokolejku kvůli pozdním platbám daní.

Ve svém článku jste použil dysfemismus, tedy slova se silně negativním citovým zabarvením. Tedy „stát zablokoval“ a „pozdní platba daní“. Tím jste opustil území neutrality novináře a ztotožnil se s požadavkem zdroje (je ale otázkou, kdo je tady zdrojem, zda zaměstnavatel či zda zadavatel uvedeného článku). 

K objektivitě novinářů lze přistoupit například takto:

…..Petr Valenta (Objektivita v médiích – Přesun zodpovědnosti)…..Je nutné znovu připomenout, že to byl právě imperativ zisku, který vedl k tlaku po profesionalizaci médií a k požadavku objektivity v žurnalistické praxi. Novinář je dnes díky tomu odpovědný především svému zaměstnavateli a jeho ekonomickým a politickým zájmům, jejichž saturaci zajišťují přesně ty stejné oficiální instituce, které tvoří zdroj většiny mediovaných sdělení. A to především za to, že jeho tvrzení nezpochybní a přednese je publiku v souladu se záměrem zdroje. Novinář se tedy nevyhnul odpovědnosti úplně. Pouze došlo k záměně autority, které se novinář zodpovídá. Novinář se dnes z důsledků své práce, tedy z obrazu světa, který prostřednictvím sdělení, jež publikuje, vytváří, nezodpovídá veřejnosti, ale je odpovědný zdroji za to, že jeho tvrzení nezpochybní a přednese je publiku v souladu se záměrem zdroje. Konečná instance, které se novinář prostřednictvím svého zaměstnavatele zodpovídá, je institucionalizovaný zdroj, tedy de facto součást systému, který má novinář svojí činností kontrolovat a hlídat. To není příliš dobré pro veřejnost, ale je to výhodné pro systém a nakonec, bude-li poslušný, také pro novináře.

Protože:

Není pravdou, že stát zablokoval úzkokolejku. Není pravdou, že by toto nastalo kvůli pozdním platbám daní.

Pravdou je, že společnost má na základě rozhodnutí finančního úřadu o posečkání úhrady daně stanoven splátkový kalendář na daň z příjmů právnických osob.

Pravdou je, že finanční úřad rozhodl o zřízení zástavního práva k zajištění povolených splátek daně. Jako věřitel na to má právo, stejného zajišťovacího instrumentu využívají banky např. při hypotékách. Snaha věřitele zajistit si svou pohledávku se datuje již od doby římského práva.

Splátkový kalendář společnost JHMD, a.s. nepopírá. Na vyšší daňovou povinnost mělo vliv rozpuštění rezerv vytvářených v několika předcházejících účetních obdobích. Bohužel, tvorba účetních rezerv nebyla provázena faktickou tvorbou finančních rezerv na samostatném účtu. Na nutnost splátkového kalendáře tedy mělo vliv i chování předcházejícího vedení společnosti, Vámi pasovaného na železniční nadšence.

Vážený pane redaktore Sůro, Vám však nešlo o pochopení tohoto mechanismu, rovnou zavádějícím způsobem líčíte zastavení železničního provozu.

Dokonce Vaši kolegové z jihlavské redakce MF DNES osobně vyjeli na úzkokolejku, aby zachránili osud nádraží ve Včelničce na Pelhřimovsku. Straší paní Kukačkovou, která se o nádraží příkladně stará a bydlí zde již 70 let- Naprosto zbytečně jste ji uvedli v omyl a berete si ji jako rukojmí. Ani jste si nezjistili, že toto nádraží není součástí nemovitostí, ke kterým by mělo být zřízeno zástavní právo. I kdyby bylo, tak na bydlení v domě skutečnost nemá žádný vliv.

Z Vašeho dosavadního postupu jsem dospěl k závěru, že se dlouhodobě snažíte destabilizovat jindřichohradeckou úzkokolejku a svými články společnost poškozujete.

Evidentně čerpáte z nepřesných zdrojů, a proto Vám doporučuji se nad svými zdroji a následnými činy zamyslet a zpytovat svědomí jestli jste se nechtěně nestal obětí informačního omylu.

Přesto pevně věřím, že v budoucnosti budete informovat veřejnost pravdivě a nezkresleně.