Přihlásit se Registrovat

Parní provoz v době zvýšeného nebezpečí požáru

Na základě Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru vydaném hejtmanem Jihočeského kraje, ze dne 24. 7. 2015, je s platností ode dnešního dne od 13.00 hodin provoz parních lokomotiv zajištěn s bezpečnostními opatřeními k zamezení vzniku požáru.

Pravidelné parní vlaky s historickými vozy budou nadále jezdit dle platného jízdního řádu.

Toto rozhodnutí je vydáno z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek. Toto rozhodnutí je platné do odvolání.

Další průběhu situace sledujte www.jhmd.cz