Přihlásit se Registrovat

Proč nastal rozkol mezi akcionáři JHMD?

Pánové Šatava, Hruška a další v roce 2005 založili Družstvo REKOVA, družstvo, IČ 260 84 562. Ostatním akcionářům to nesdělili. Neřešili s nimi otázku porušení zákazu konkurence a konfliktu zájmu. 

Zahájili „spolupráci“ mezi společností JHMD, a.s. (kde zastávali funkce v představenstvu) a uvedeným družstvem. Uvedená spolupráce přesáhla v letech 2005 – 2011 cca 30 milionů Kč. V letech 2010 - 2011 zorganizovali jako vedení JHMD výběrové řízení na dodavatele modernizace motorových vozů M 27. Jejich přičiněním se vítězem mělo stát jejich Družstvo REKOVA. Tento postup se neslučuje s pravidly čerpání dotací EU, Obchodním zákoníkem a Zákonem o veřejných zakázkách, kdy pánové jednoznačně nebyli ve vztahu k veřejné zakázce nepodjatí. Tento postup se také neshodoval s představou ostatních akcionářů, kteří o zamýšleném nebyli informováni.

Po zjištění výše uvedených skutečností následně došlo ke změnám v orgánech společnosti. V současné době celý proces prověřují orgány činné v trestním řízení. Protože se může jednat o pletichy při zadání veřejné zakázky, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zneužití informace a postavení v obchodním styku, poškození pravidel financování Evropské unie, porušení povinnosti při správě cizího majetku a v neposlední řadě o podvod.

Pokud by projekt modernizace motorových vozů byl realizován podle plánů původního vedení, dal se s vysokou mírou jistoty předpokládat restriktivní postup ze strany poskytovatele dotace. Znamenalo by to zákonitě vrácení dotace a sankci za porušení rozpočtové kázně.

Tato situace by byla pro JHMD likvidační.

PS: Družstvo REKOVA v posledních letech nemělo žádné zaměstnance. 

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3