Přihlásit se Registrovat

Rekonstrukce motorových vozů M27

Jindřichohradecké místní dráhy zmodernizují svůj vozový park s cílem zvýšit efektivitu provozu a zkvalitnit kulturu cestování na svých tratích. Počátkem května byl podepsán dodatek smlouvy s ROP Jihovýchod o financování rekonstrukce čtyř úzkorozchodných motorových vozů řady M27 a vzápětí byla podepsána smlouva se zhotovitelem prací - společností 4RAIL. Zhotovitel byl vybrán až ve třetím kole výběrového řízení. Více informací o procesu výběrového řízení je uvedeno na webových stránkách „Profilu zadavatele“:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/jindrichohradecke-mistni-drahy-a-s_378/

Na uvedené adrese budou zveřejňována i další výběrová řízení JHMD spolufinancovaná z dotačních prostředků Operačních programů EU.

„Po první nevydařené veřejné zakázce na výběr dodavatele v roce 2011 jsme v roce 2012 vypsali druhou a vítězem se stala společnost 4RAIL, a. s., specializující se především na modernizaci drážních vozidel. Počátkem května jsme již odeslali všechny čtyři motorové vozy dodavateli k zahájení prací. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je samozřejmě také vyhotovení a předání všech předepsaných průkazů způsobilosti a dokumentace. Modernizace zahrnuje zejména výměnu pohonné jednotky, úpravu interiéru, instalaci nového odbavovacího systému pro cestující, přizpůsobení vozu přepravě tělesně postižených občanů, zlepšení jízdního komfortu a umožní zvýšení rychlosti v budoucnosti po přestavbě infrastruktury. Celková hodnota rekonstrukce je nepřekročitelná a činí téměř 61 miliónů korun. O postupu prací samozřejmě přineseme příležitostné fotoreportáže na oficiálních firemních stránkách Facebook – www.facebook.com/jhmd.cz,“ konstatuje Jiří Pavel, člen představenstva zodpovědný za legislativu a rozvoj společnosti.

Termín dodání do ověřovacího provozu je plánován na konec roku 2013 a začátek roku 2014.

Zpráva ke stažení

Foto ke stažení

Fotogalerie