Přihlásit se Registrovat

Schválení motorových vozů M27 na úzkokolejce do provozu

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. uvedou během letošního podzimu do provozu s cestujícími čtyři motorové vozy řady 805.9 (M 27). Na vozech probíhala v dílnách společnosti 4Rail, a.s. v Českých Budějovicích od jara loňského roku modernizace, podpořená dotací z Regionálního operačního programu Jihovýchod a Jihozápad. Vozidla byla před modernizací zakoupena v Polsku v letech 2005 a 2006.

Změny na vozidle, vyrobeném v Rumunsku pro polské dráhy pro rozchod 1000 mm a 750 mm počátkem devadesátých let minulého století se týkaly zejména interiéru, elektrické výbavy a trakční části. Drážním úřadem schválený typ řady 805.9 (M 27) byl, po dílčích úpravách, v roce 2007 uveden do provozu na tratích JHMD, a.s. Vzhledem k tomu, že vozidlo nesplňovalo současné požadavky cestujících (například původní vytápění interiéru bylo řešeno kotlem na tuhá paliva) zahájily úzkokolejky v roce 2008 projekt modernizace všech čtyř vozidel za finanční podpory Regionálních operačních programů Jihovýchod a Jihozápad z prostředků, určených na obnovu a modernizaci kolejových vozidel. Pro zvýšení komfortu cestujících je plně klimatizované vozidlo vybaveno moderním WC s uzavřeným okruhem. Svojí dispozicí umožňuje přepravu kočárku nebo postižených osob integrovaně v prostoru pro cestující. Moderní pohon tradičního českého výrobce Tedom splňuje nejpřísnější emisní normy. Hydrostatický přenos výkonu na oba hnací podvozky zlepšuje trakční vlastnosti modernizovaného vozidla.

 Dne 24. září 2014 schválil Drážní úřad ČR provedené změny na již schváleném typu vozidla řady M 27. Tím se po legislativní i technické stránce završil projekt modernizace vozidel, který trval rok a půl. Po absolvování technickobezpečnostních zkoušek s kladným výsledkem byly vozidlům vystaveny nové průkazy způsobilosti vozidel.

Vozidlo, zkonstruované a provozované v devadesátých letech minulého století prošlo i náročnými pevnostními výpočty a zkouškami tuhosti vozidlové skříně podle současných norem EU, platných od roku 2010. Celková hodnota dotačního projektu přesahuje 61 mil. Kč s tím, že míra dotace může dosáhnout až 50 % z této částky. Vozidla budou následujících 10 let zajišťovat základní dopravní obslužnost pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina na úzkokolejné trati JHMD, a.s.