Přihlásit se Registrovat

Sdělení akcionářům společnosti - výroční zpráva 2014 - 2015

Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. oznamuje akcionářům konání řádné valné hromady dne 14.7.2016. Podklady a pozvánka ke  konání valné hromady uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Pozvánka

Výroční zpráva 2014-2015

Dopis auditora

Příloha k účetní uzávěrce

Prohlášení vedení o úplnosti poskytnutých podkladů

Rozvaha k 30.6.2015

Události po rozvahovém dni

Výsledovka za HR 2014-2015

Záznam o projednání zprávy auditora

Zpráva auditora

Zpráva podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku

Zpráva o vztazích