Přihlásit se Registrovat

Skanska postaví pro JHMD tři nová nástupiště

Jindřichohradecké místní dráhy podepsaly dne 8.4.2016 smlouvu o dílo se společností SKANSKA na realizaci rekonstrukce zastávek Obrataň, Žďár u Kamenice nad Lipou a výstavbu zcela nové zastávky Střítež. Hodnota kontraktu uzavřeného na základě výběrového řízení činí 8,5 mil. Kč. Realizace proběhne ve dvou krocích a to od poloviny do konce dubna v lokalitě Žďár a druhá polovina května v lokalitách Střítež a Obrataň.

Rekonstrukce se týká nástupišť koncové stanice Obrataň a Žďár u Kamenice nad Lipou. Zcela výjimečná je výstavba nové zastávky Střítež u Černovic, která vznikne přímo v intravilánu obce.

Stavební práce budou probíhat ve dvou částech a to do konce dubna v lokalitě Žďár u Kamenice nad Lipou a poslední týden v květnu se stroje pustí do zastávky Obrataň a Střítež.

Investice a výstavba zastávek na samotném konci lokálky a na okraji kraje Vysočina plně koresponduje se strategickým záměrem kraje a zájmem o rozvoj regionu a zajištění obslužnosti železniční dopravou. „JHMD podepsalo v listopadu roku 2015 s krajem Vysočina dodatek smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti až do roku 2024. Je to jasný signál vedení kraje k podpoře regionu a úzkokolejky jako takové.“ Komentuje Boris Čajánek, statutární ředitel společnosti a dodává, že věří, že spory o výši prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby budou rychle dořešeny.

Charakteristickými stavebními parametry pro tyto zastávky budou vystavěné zpevněné plochy nástupiště ve výšce 350 mm nad temenem kolejnice a délkou 36 metrů, nové osvětlení zastávky s novým přístřeškem. Cestující se budou moci setkat se třemi novými vzory přístřešků. Ocelová konstrukce se skleněnou výplní navozující období secese, slavné éry železnice, ozdobí nástupiště v Obratani. Dřevěná konstrukce přístřešku vycházející z drážních vzorů období vzniku dráhy bude ve Stříteži a Žďáře. Třetím typem je zděný přístřešek vhodný do městských částí, který vzniká na zastávce v Obratani vlastní výstavbou zaměstnanců JHMD.

Investice je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury za přispění provozovatele dráhy JHMD.

"Zvyšování bezpečnosti nástupu a výstupu cestujících na zastávkách a zvyšování komfortu při cestování vlakem patří mezi hlavní cíle naší společnosti. V příštích letech počítáme samozřejmě s dalšími investicemi do infrastruktury," říká Jiří Pavel, výkonný ředitel společnosti odpovědný za realizaci stavby.

 

Fotogalerie