Přihlásit se Registrovat

Stanice Střížovice přišla o jednu z původních budov

Před několika dny došlo majitelem k zbourání původních dřevěné budovy veřejných záchodků v železniční stanici Střížovice

Dřevěná budova veřejných záchodků ve stanici Střížovice byla poslední stavbou svého druhu na bystřické úzkokolejce.

Soubor staničních budov a drážních staveb, které se dochovaly ve výjimečně původním stavu, je evropsky ojedinělou památkou na období budování lokálních drah a zároveň nedílnou součástí krajinného rázu regionu České Kanady.

Z těchto důvodů byl v dubnu 2015 na Ministerstvo kultury ČR podán návrh na prohlášení souboru těchto movitých a nemovitých věcí kulturní památkou, jehož cílem bylo zajistit jim zvýšenou veřejnoprávní ochranu. Tento podnět však paradoxně vedl soukromého majitele, který spolu se záchodky vlastní i přilehlou budovu vodárny, okamžitému odstranění stavby.

Jindřichohradecké místní dráhy, které provozují veřejnou dopravu na bystřické trati, sice vlastní původní stavební dokumentaci, podle které by bylo v budoucnu možné postavit věrnou repliku stavby, přesto se domnívají, že zbourání původní dřevěné konstrukce došlo k nevratnému ochuzení kulturně historické hodnoty prostoru železniční stanice Střížovice a tím i celé bystřické úzkokolejné trati.

Vedení společnosti Jindřichohradecké místní dráhy proto zbourání budovy veřejných záchodků byť na soukromém pozemku odsuzuje.

Fotogalerie