Přihlásit se Registrovat

Stav na JHMD – insolvence odvrácena – stabilizace společnosti

Insolvenční návrh na Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. byl dne 31. července zastaven. Dne 30.7.2014 byla finalizována dohoda s navrhovateli, jejímž výsledkem je uzavření Dohody o narovnání. Tím je otevřen mechanismus postupné úhrady nesporných závazků všech věřitelů společnosti. Finanční stabilita společnosti byla posílena z finančních prostředků akcionářů a dalších finančních zdrojů. Tento krok byl nutnou podmínkou pro zachování finančních toků, ať už v souvislosti se závazkem veřejné služby v drážní osobní dopravě nebo zajištění provozuschopnosti dráhy. Taktéž byl podmínkou pro realizaci projektu Modernizace motorových vozů M 27 a Muzea úzkokolejky v Nové Bystřici.

V souvislosti s insolvenčním návrhem, který je samostatným, přirozeným a zákonným právem věřitelů k zjištění úpadku dlužníka společnost sděluje, že na základě výsledků jednání s navrhovateli insolvenčního řízení byl insolvenční návrh na dne 31. července 2014 zastaven a k 7.8. se věřitelé vzdali práva na odvolání a zpětvzetí návrhu nabylo právní moci.

Jindřichohradecké místní dráhy zaměstnávají více než 70 zaměstnanců, jsou tradičním a vyhledávaným turistickým cílem v regionu. V roce 2014 akcionáři stabilizovali i složení akcionářské struktury a změnili způsob obchodního vedení společnosti prostřednictvím správní rady a jediného statutárního ředitele.

Jako hlavní příčinu prodlevy při úhradě závazků spatřuje společnost Jindřichohradecké místní dráhy a.s. vysokou finanční náročnost a nákladnost přípravy projektu „Modernizace infrastruktury regionálních drah Jindřichův Hradec – Obrataň a Jindřichův Hradec – Nová Bystřice“ v celkové výši 614 mil. Kč. Vynaložené prostředky z vlastních zdrojů společnosti jsou ale nutným předpokladem pro realizaci takto zásadní modernizace tratí.

Do finanční situace společnosti se promítla rovněž povinnost nového vedení společnosti vypořádat se se závazky minulosti vůči státu (daň z příjmu právnických osob), které předchozí vedení odkládalo pomocí, účetních operací vedoucích k odložení těchto závazků. Výsledkem očistění a narovnání účetnictví od uvedených zásahů byla v loňském roce vypočtená daňová povinnost ve výši přes 5 miliónů Kč zaplacená.

Pokud tedy měla v minulosti společnost JHMD a.s. finanční rezervy, tak pouze díky odkládání závazků vůči státu a díky podfinancování a podudržování infrastruktury.