Přihlásit se Registrovat

Tiskové prohlášení společnosti Jindřichohradecké místní dráhy k problematice nákupu parní lokomotivy Px-48 a motorového vozu Mbxd2 z Polska

Prostřednictvím některých médií je veřejnost průběžně, ale nepřesně informována o skutečnosti, že Policie ČR prověřuje nákup parní lokomotivy Px-48 a motorového vozu Mbxd2 z Polska. Pro uvedení informací na pravou míru společnost JHMD uvádí, že nákup byl realizován v roce 2004 na základě kupních smluv, jejichž plné znění zveřejňujeme. Vzhledem k tomu, že prodávající se obrátil na Policii ČR s oznámením na spáchání podvodu, a trestní odpovědnost právnických osob je legislativně upravena od 1.1.2012, nemůže se jednat o podvod právnické osoby, tedy společnosti JHMD, a.s. Podvod mohl být tedy spáchán pouze fyzickými osobami, které se na obchodě podílely. 
Společnost zastává stanovisko, že platně uzavřela kupní smlouvy. Společnost  neeviduje žádné závazky ke straně kupující. Strana kupující se také neobrátila na příslušné soudy s jakýmkoliv požadavkem úhrady případných závazků z kupních smluv. S Policií ČR společnost plně spolupracuje.  

Kupni-smlouva-Mbxd-2-nr-223-M-27-Gierucki.pdf

Kupni-smlouva-Px-48-Towar-30102004.pdf

Fotogalerie