Přihlásit se Registrovat

Úzkokolejka v Jindřichově Hradci získala certifiká

Cykloturistika patří tradičně k nejoblíbenějším formám turistiky v ČR a v případě Jindřichohradecka to platí dvojnásob. Od ledna 2013 se Jindřichohradecké místní dráhy staly součástí projektu „Cyklisté vítáni“. Jedná se o celonárodní certifikační systém turistických služeb, jehož cílem je zlepšení nabídky a vybavenosti stravovacích a ubytovacích služeb a cílů cestovního ruchu. Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem. Certifikace obsahuje standardy srovnatelné se systémy vyspělých západoevropských zemí.

Cykloturistika patří tradičně k nejoblíbenějším formám turistiky v ČR a v případě Jindřichohradecka to platí dvojnásob. Od ledna 2013 se Jindřichohradecké místní dráhy staly součástí projektu „Cyklisté vítáni“. Jedná se o celonárodní certifikační systém turistických služeb, jehož cílem je zlepšení nabídky a vybavenosti stravovacích a ubytovacích služeb a cílů cestovního ruchu. Turistická zařízení, která projdou certifikací, jsou označena zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem. Certifikace obsahuje standardy srovnatelné se systémy vyspělých západoevropských zemí.

 „Velká část našich železničních tratí se nachází v turisticky vyhledávané oblasti s řadou cyklostezek. Chceme proto cestujícím na našich stanicích k navazujícím cyklostezkám poskytnout maximální komfort. Uzavřeli jsme smlouvu s nadací Partnerství a byli zařazeni do databáze certifikovaných subjektů, poskytujících cykloturistům vysoký standard služeb. Splňujeme nejen veškeré povinné požadavky, ale nabízíme ještě nějaké navíc,“ objasňuje Iva Padruňková, manažerka marketingu a komunikace.

Nadace partnerství, podporující ekologické projekty ve všech regionech naší republiky, je autorem celého projektu, který je zaměřen na zlepšování podmínek pro moderní produkty cestovního ruchu, dlouhodobé zlepšování úrovně turistických služeb a podporu při zvyšování podílu šetrných forem turistiky v České republice.

„Mezi základní kritéria pro získání certifikátu patří odstavné místo, nejlépe zastřešené nebo uzamykatelná místnost pro bezplatné uschování kol a zavazadel, informační místo s aktualitami a informacemi pro cyklisty, poskytování základního nářadí pro opravu kol a dostupnost lékárničky. Samozřejmostí je prodej cyklistických a turistických map a navíc nabízíme cizojazyčný informační materiál, přístup k volnému internetu, vlastní ubytovací kapacity na našich nádražích včetně tipů na jednodenní výlety na kole,“ dodává Iva Padruňková.

JHMD na webu Cyklisté vítáni zde:

www.cyklistevitani.cz/Objekty/Jindrichohradecke-mistni-drahy.aspx

Zpráva ke stažení
Ilustrační foto ke stažení

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Novák
specialista pro zahraniční vztahy a strategii marketingu
mobil: +420 731 196 969
e-mail: novak@jhmd.cz