Přihlásit se Registrovat

Zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., IČ 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen „Zadavatel“) připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby, když cílem této veřejné zakázky je výběr vhodného dodavatele k zajištění oprav a údržby železničních tratí o rozchodu 760 mm na trase Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - Obrataň (dále jen „veřejná zakázka“).

Za účelem získání relevantních informací nezbytných pro správné nastavení zadávacích podmínek, se Zadavatel rozhodl vést předběžné tržní konzultace ve smyslu ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Oznámení o předběžné tržní konzultaci je rovněž uveřejněno na profilu Zadavatele, který lze nalézt na odkazu: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/jindrichohradecke-mistni-drahy-a-s

Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby nenarušily hospodářskou soutěž, ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu §6 ZZVZ.