Přihlásit se Registrovat
Nacházíte se na: Jízdenky > Motorové vlaky

Motorové vlaky

CENÍK ZÓNOVÉHO JÍZDNÉHO V PRAVIDELNÝCH MOTOROVÝCH VLACÍCH JHMD, a.s. (platnost od 1. 9. 2018)

Trať Jindřichův Hradec – Obrataň:

J. Hradec – N. Včelnice

N. Včelnice – Kamenice n. L.

Kamenice n. L. – Černovice u T.

Černovice u T. - Obrataň

 

Trať Jindřichův Hradec – Nová Bystřice:

J. Hradec – M. Ratmírov

M. Ratmírov – Kaproun

Kaproun – N. Bystřice

 

 

Jízdné a přepravné: 

Jednorázové jízdné
Počet na sebe navazujících zón Časová platnost (min) Dospělí od 18 let 6-18 let, 18-26 let, cestující starší 65-ti let Důchodce do 65-ti let, rodiče nebo poručníci navštěvující děti v ústavech  Kočárek, pes Nadměrná zavazadla, jízdní kola 
1 30 16 Kč 4 Kč 8 Kč 6 Kč 40 Kč
2 90 26 Kč 6 Kč 13 Kč
3-4 120 36 Kč 9 Kč  18 Kč

Předplatné 7 dnů jednosměrné
Počet na sebe navazujících zón Dospělí od 18 let 6-18 let, 18-26 let, cestující starši 65-ti let  Důchodce do 65-ti let, rodiče nebo poručníci navštěvující děti v ústavech  Kočárek, pes
1 64 Kč 16 Kč 32 Kč 24 Kč
2 104 Kč 26 Kč 52 Kč
3-4 144 Kč 36 Kč 72 Kč

Předplatné 7 dnů obousměrné
Počet na sebe navazujících zón Dospělí od 18 let 6-18 let, 18-26 let, cestující starší 65-ti let Důchodce do 65-ti let, rodiče nebo poručníci navštěvující děti v ústavech  Kočárek, pes
1 128 Kč 32 Kč 64 Kč 48 Kč
2 208 Kč 52 Kč 104 Kč
3-4 288 Kč 72 Kč 144 Kč

Předplatné 30 dnů obousměrné
Počet na sebe navazujících zón Dospělí od 18 let 6-18 let, 18-26 let, cestující starší 65-ti let Důchodce do 65-ti let, rodiče nebo poručníci navštěvující děti v ústavech  Kočárek, pes 
1 384 Kč 96 Kč 192 Kč 144 Kč
2 624 Kč 156 Kč 312 Kč
3-4 864 Kč 216 Kč  432 Kč

 

Slevy z plného jízdného v pravidelných motorových vlacích 

  • Sleva 75 %: 

Cestující ve věku 6-15 let, nemusí prokazovat nárok na zvláštní jízdné

Cestující ve věku 15-18 let, nárok na zvláštní jízdné prokazuje občanským průkazem, žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Cestující ve věku 18-26 let, nárok na zvláštní jízdné prokazuje žákovským nebo studentským průkazem ISIC potvrzeným školou 

Cestující starší 65-ti let, nárok na zvláštní jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie, cestovním dokladem nebo jiným úředně ověřeným vydaným a platným identifikačním osobním dokladem 

  • Sleva 50 %: 

Cestující do 65-ti let, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo osoby po dovršení 60 let pobírající vdovský nebo vdovecký důchod

Rodiče nebo opatrovníci navštěvujjící děti umístěné v ústavech nebo obdobných zařízeních 

  • Jednotné jízdné 6 Kč:

Kočárek, pes 

  • Bezplatná přeprava:

Děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP, průkazu ZTP/P včetně průvodce, účastníci odboje a osoby, u nichž tak stanoví zákon.

 

Výtah z tarifu a přepravních podmínek

Ve všech vlacích a v prostorách JHMD a. s. je zakázáno kouřit!

Zakoupenou jízdenku označte bezprostředně po nástupu do vlaku.

Neoznačená jízdenka je neplatná!

Po označení je jízdenka platná pro jednu osobu v dané zóně/zónách a po dobu uvedenou na jízdence.

Jednorázové jízdenky zakoupíte v obsazených stanicích a dalších obchodních místech JHMD nebo ve vlaku bez přirážky.

Předplatné jízdenky zakoupíte v obsazených stanicích.

Přeprava jízdních kol je možná ve všech vlacích do vyčerpání kapacity vlaku.

Přepravu větší skupiny nebo většího počtu kol, případně cestujících na vozíku, oznamte nejméně 48 hodin předem na kontakt: office@jhmd.cz, tel. 384 361 165. 

Ve vlacích JHMD a.s. neplatí tarif, komerční slevy ani režijní jízdenky jiných dopravců.

 

Tarif JHMD 2018 - platný od 1.9.2018

Fotogalerie