Přihlásit se Registrovat
Nacházíte se na: Jízdenky > Motorové vlaky

Motorové vlaky

CENÍK ZÓNOVÉHO JÍZDNÉHO V PRAVIDELNÝCH MOTOROVÝCH VLACÍCH JHMD, a.s. (platnost od 13. 12. 2020)

Trať Jindřichův Hradec – Obrataň:

J. Hradec – N. Včelnice

N. Včelnice – Kamenice n. L.

Kamenice n. L. – Černovice u T.

Černovice u T. - Obrataň

 

Trať Jindřichův Hradec – Nová Bystřice:

J. Hradec – M. Ratmírov

M. Ratmírov – Kaproun

Kaproun – N. Bystřice

 

 

Jízdné a přepravné: 

Jednorázové jízdné
Počet na sebe navazujících zón Časová platnost (min) Dospělí od 18 let 6-18 let, 18-26 let, cestující starší 65-ti let, ZTP, ZTP/P Důchodce do 65-ti let, rodiče nebo poručníci navštěvující děti v ústavech  Pes Jízdní kolo, spoluzavazadlo
1 30 16 Kč 4 Kč 8 Kč 6 Kč 40 Kč
2 90 26 Kč 6 Kč 13 Kč
3-4 120 36 Kč 9 Kč  18 Kč

Předplatné 7 dnů jednosměrné
Počet na sebe navazujících zón Dospělí od 18 let 6-18 let, 18-26 let, cestující starši 65-ti let, ZTP, ZTP/P  Důchodce do 65-ti let, rodiče nebo poručníci navštěvující děti v ústavech   
1 64 Kč 16 Kč 32 Kč  
2 104 Kč 26 Kč 52 Kč
3-4 144 Kč 36 Kč 72 Kč

Předplatné 7 dnů obousměrné
Počet na sebe navazujících zón Dospělí od 18 let 6-18 let, 18-26 let, cestující starší 65-ti let, ZTP, ZTP/P Důchodce do 65-ti let, rodiče nebo poručníci navštěvující děti v ústavech   
1 128 Kč 32 Kč 64 Kč  
2 208 Kč 52 Kč 104 Kč
3-4 288 Kč 72 Kč 144 Kč

Předplatné 30 dnů obousměrné
Počet na sebe navazujících zón Dospělí od 18 let 6-18 let, 18-26 let, cestující starší 65-ti let, ZTP, ZTP/P Důchodce do 65-ti let, rodiče nebo poručníci navštěvující děti v ústavech   
1 384 Kč 96 Kč 192 Kč  
2 624 Kč 156 Kč 312 Kč
3-4 864 Kč 216 Kč  432 Kč

 

Slevy z plného jízdného v pravidelných motorových vlacích 

  • Sleva 75 %: 

Cestující ve věku 6-15 let, nemusí prokazovat nárok na zvláštní jízdné

Cestující ve věku 15-18 let, nárok na zvláštní jízdné prokazuje občanským průkazem, žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Cestující ve věku 18-26 let, nárok na zvláštní jízdné prokazuje žákovským nebo studentským průkazem ISIC potvrzeným školou 

Cestující starší 65-ti let, nárok na zvláštní jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie, cestovním dokladem nebo jiným úředně ověřeným vydaným a platným identifikačním osobním dokladem 

Zdravotné postižení občané - držitelé průkazu ZTP, ZTP/P

  • Sleva 50 %: 

Cestující do 65-ti let, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo osoby po dovršení 60 let pobírající vdovský nebo vdovecký důchod

Rodiče nebo opatrovníci navštěvujjící děti umístěné v ústavech nebo obdobných zařízeních 

  • Jednotné jízdné 6 Kč:

Pes 

  • Bezplatná přeprava:

Dvě děti do 6 let, kočárek, průvodci osob těžce postižených na zdraví, účastníci odboje a osoby, u nichž tak stanoví zákon.

 

Výtah z tarifu a přepravních podmínek

Ve všech vlacích a v prostorách JHMD a. s. je zakázáno kouřit!

Zakoupenou jízdenku označte bezprostředně po nástupu do vlaku. Neoznačená jízdenka je neplatná!

Po označení je jízdenka platná pro jednu osobu v dané zóně/zónách a po dobu uvedenou na jízdence.

Jednorázové jízdenky zakoupíte v obsazených stanicích nebo ve vlaku bez přirážky.

Předplatné jízdenky zakoupíte v obsazených stanicích.

Přeprava jízdních kol je možná ve všech vlacích do vyčerpání kapacity vlaku. Zajišťování bezpečné manipulace se spoluzavazadlem přísluší cestujícímu. V případě, že se cestující nebude podílet na manipulaci se spoluzavazadlem, může pověřený zaměstnanec JHMD odmítnout přepravu.

Při cestování skupin 10 a více osob (či kol) je nutné cestu ohlásit nejpozději 5 pracovních dní předem na: office@uzkokolejky.cz nebo tel. 384 361 165. Vzhledem k tomu, že spoje Dopravce nejsou provozovány jako místenkové, a Dopravce je povinen přepravit každého, kdo o to projeví zájem, a to až do vyčerpání kapacity, není možné místa pro skupinu cestujících vyhradit, nebo přepravu objednat, či jinak garantovat, ani po předchozím ohlášení.

Mimořádnosti v provozu, omezení provozu, aj., sledujte na webových stránkách http://jhmd.cz/aktuality 

 V úseku Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - Žďár u Kamenice nad Lipou je uznávaná jihočeská jízdenka JIKORD+. Více informací naleznete na webových stránkách www.jihoceskajizdenka.cz

 

SPPO od 13.12.2020

Tarif JHMD od 01.05.2021

Fotogalerie