Anmelden Registrieren
Sie befinden sich auf: Über uns > Provozování dráhy

Provozování dráhy

Cena za použití železniční dopravní cesty pro jízdu vlaku je stanovena na základě metodiky výpočtu nákladů

vynaložených na provozování dráhy, viz vyhláška 501/2005 Sb. o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty.

Ceny za použití železniční dopravní cesty pro jízdu vlaku jsou rovnocenné pro všechny dopravce a stejný druh služby.

Konkrétní výše ceny je uvedena do roku 2013 přímo ve Výměru Ministerstva financí a od roku 2014 je převzata kalkulace, metodika a diferenciace poplatků SŽDC uvedená v příloze C části C Prohlášení o dráze SŽDC daného roku. 

Prohlášení o dráze 2004 Prohlášení o dráze 2013

Ceny za použití dopravní cesty v jednotlivých letech
2005 Cenový věstník 14/2004 ukázat
2006 Cenový věstník 17/2005 ukázat
2007 Cenový věstník 15/2006 ukázat
2008 Cenový věstník 14/2007 ukázat
2009 Cenový věstník 14/2008 ukázat
2010 Cenový věstník 13/2009 ukázat
2011 Cenový věstník 13/2010 ukázat
2012 Cenový věstník 13/2011 ukázat
2013 Cenový věstník 13/2012 ukázat
2014 dle Přílohy C části C Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2014 SŽDC
2015 dle Přílohy C části C Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 SŽDC ukazat
2016 dle Přílohy C části C Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2016 SŽDC ukázat