Přihlásit se Registrovat

Pravidelné motorové vlaky

Pro přepravu platí přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční dopravu (vyhláška MDS ČR 175/2000 Sb.) a smluvní přepravní podmínky pro osobní přepravu vydané dopravcem ke dni 1.12.2019. 

Při cestování skupin 10 a více osob je nutné cestu ohlásit nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným dnem odjezdu, a to na e-mail: office@jhmd.cz. Vzhledem k tomu, že spoje Dopravce nejsou provozovány jako místenkové, a Dopravce je povinen přepravit každého, kdo o to projeví zájem, a to až do vyčerpání kapacity, není možné místa pro skupinu cestujících vyhradit, nebo přepravu objednat, či jinak garantovat, ani po předchozím ohlášení. 

Ve všech vlacích je povolena přeprava jízdních kol, je umožněna pouze do vyčerpání volné kapacity vlaku pro umístění kol. Před předáním zavazadla odejme cestující všechny snadno odnímatelné součásti zavazadla (např. brašny, svítilny, apod.). JHMD neodpovídají za ztrátu nebo poškození snadno odnímatelných součástí jízdního kola. S ohledem na technické možnosti JHMD rovněž nezodpovídají za případné škody z takové přepravy vzniklé. Zajišťování bezpečné manipulace se spoluzavazadlem přísluší cestujícímu. V případě, že se cestující nebude podílet na manipulaci se spoluzavazadlem, může pověřený zaměstnanec JHMD odmítnout přepravu. 

Jízdenky se prodávají u vlakového personálu ve vlaku a dále v obsazených stanicích: Nová Včelnice, Kamenice nad Lipou, Černovice u Tábora. V letních měsících se dále prodávají ve stanici v Jindřichově Hradci, Kunžaku - Lomech a v Nové Bystřici. 

JHMD, a. s. neodpovídá za údaje v jízdních řádech zveřejněných na jiných serverech. 

JÍZDNÍ ŘÁDY

Jindřichův Hradec - Obrataň 

Jindřichův Hradec - Nová Bystřice