Přihlásit se Registrovat

Informace

Na základě splnění legislativního rámce závazného pro podniky v železniční dopravě v zemích Evropského společenství, se v říjnu 2013 naše společnost rozrostla o školicí středisko získáním Osvědčení o akreditaci školicího střediska, čím se naše dosavadní možnosti rozšířily o oprávnění školit a vzdělávat osoby v železničním provozu.

Kvalitní zázemí společnosti kromě profesionálních lektorů, moderně vybavených učebních prostor s možností ubytování a stravování doplňuje vlastní vozový park včetně dílen s možností jak praktické, tak i teoretické výuky strojvedoucích.

Uchazeči o kurz strojvedoucí musí splňovat podmínky dle Zákona o drahách č. 266/ 1994Sb., směrnice 2007/59/ES a vyhlášky č. 16/ 2012Sb. 

Školení strojvedoucích se skládá ze všeobecných znalostí a odborných znalostí kolejových vozidel dle individuálního výběru řady:

 • motorová hnací vozidla (M)
 • parní hnací vozidla (P)
 • speciálni hnací vozidla (SV)

  a odborných znalostí týkajících se infrastruktury v souladu s přílohou IV., V., VI. Směrnice 2007/59/ES.

Absolvováním kompletního balíčku výše uvedených podmínek získá uchazeč Licenci strojvedoucího a Osvědčení strojvedoucího.

Na přání našich zákazníků jsme schopni zajistit školení na míru, co v praxi znamená absolvovat pouze požadovanou část výuky. V tomto případě se jedná o školení:

 • Kurz k vydání Licence strojvedoucího, obsahem jsou všeobecné odborné znalostí, dovedností a postupů uvedené v příloze č. 1 vyhlášky 16/ 2012Sb.
 • Kurz k vydání Osvědčení strojvedoucího- kompletní balíček (teoretické+ praktické znalosti) + znalosti z českého jazyka, nebo se může rozdělit podle požadavku klienta.

1) Rozsah a obsah podrobných znalostí, dovedností a postupů týkajících se řízení drážního vozidla příslušné kategorie a druhu je uveden v příloze č. 2 vyhlášky 16/ 2012Sb.

2) Rozsah a obsah podrobných znalostí, dovedností a postupů týkajících se řízení na vymezené dráze nebo její části a rozsah a obsah školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů je uveden v příloze č. 3 vyhlášky 16/ 2012Sb.

 • Kurz pro rozšíření kvalifikace strojvedoucího
 • Periodické školení strojvedoucích
 • Školení drážní legislativy
 • Topič parních lokomotiv

Školící středisko sídlí v Praze na Barrandově a disponuje vybavenými učebnami s vlastním parkovištěm, připojením na internet, bezbariérovým přístupem a s možnosti zajištění ubytování, stravování.

Cenová nabídka je individuální, vytvořená přímo v souvislosti s aktuálním požadavkem zákazníka.

Osvědčení o akreditaci

Freyova 25

Praha 9 - Vysočany, 190 00
skoleni@jhmd.cz