Přihlásit se Registrovat
Nacházíte se na: O nás > Historie

Historie

Jindřichohradecké místní dráhy jsou akciovou společností, která vlastní a provozuje jindřichohradecké úzkokolejky. Úzkorozchodné tratě vedou z Jindřichova Hradce na sever do Obrataně a na jih do Nové Bystřice.

Název společnosti sestává z názvů obou původních akciových společností, které úzkokolejky za rakousko-uherské monarchie postavily. První se jmenovala "Localbahn Neuhaus - Neubistritz", česky "Místní dráha Jindřichův Hradec - Nová Bystřice". Druhá společnost, vlastnící obrataňskou větev, se jmenovala "Místní dráha Jindřichův Hradec - Obratany". Obě společnosti již dávno neexistují a úzkokolejky dnes tvoří jeden celek.

V sedmdesátých letech vznikly první významné politické tlaky na zrušení tehdy "neefektivních provozů v dopravě" kam pochopitelně úzkokolejky podle všech znaků spadaly. Na základě této politické objednávky vznikla první studie o "řešení málo využité trati ČSD Jindřichův Hradec - Nová Bystřice", jejíž závěr byl předem daný bez ohledu na skutečnost. Velký nesouhlas však tato studie vzbudila na tehdejším Okresním národním výboru v Jindřichově Hradci, ale faktický konec této první reálné hrozby zániku úzkokolejek přinesla až energetická krize koncem sedmdesátých let.

Osmdesátá léta prožily dráhy bez dalších výraznějších otřesů, dokonce proběhla i určitá modernizace tratě a vozového parku. Avšak krátce po pádu socialismu, v roce 1992 se tlak na rušení ztrátových vedlejších tratí objevil znovu, tentokrát ve jménu snížení nákladů státní organizace ČSD. I tento důvod byl jedním, proč v roce 1993 vyhlásila vláda ČR jindřichohradecké úzkokolejky jako první železniční tratě k privatizaci.

Tento okamžik byl rozhodující pro další budoucnost úzkokolejek. I z tohoto důvodu se skupina lidí, kterým nebyl osud úzkokolejek lhostejný, rozhodla podat na obě tratě privatizační projekt. Tato skupina, která založila dnešní Jindřichohradecké místní dráhy, byla rekrutována z lidí, kteří již měli s úzkokolejkami určité zkušenosti, především ze záchrany původních vozidel úzkokolejky.

Ustavující valná hromada nové akciové společnosti Jindřichohradecké místní dráhy proběhla v Praze dne 19. září 1994. Sedm fyzických a dvě právnické osoby zde podepsaly stanovy a společenskou smlouvu. Po vyřízení všech nutných legislativních kroků byla společnost zapsána 10. ledna 1995 do obchodního rejstříku a začala skutečně fungovat.

Prvním a základním cílem společnosti bylo získat (zprivatizovat) jindřichohradecké úzkokolejky a tím je zároveň zachránit před případnou likvidací a samozřejmě je úspěšně provozovat dále.

Společnost se zabývala i dalšími obchodními aktivitami, zejména provozováním výletních parních vlaků. To umožňovala licence k provozování příležitostné veřejné drážní dopravy, jakožto první licence na osobní, byť nepravidelnou dopravu mimo ČD.

Následovalo vypůjčení parní lokomotivy U 47.001 od Národního technického muzea, která také byla na delší dobu jediným hnacím vozidlem, které Jindřichohradecké místní dráhy provozovaly.

V roce 1996 přišla zpráva, že trať do Nové Bystřice bude uzavřena s poukazem na špatný technický stav. Navzdory petici za záchranu, pod kterou se podepsalo více než 40 tisíc lidí, navzdory lobbyingu na rozhodujících místech i dalším aktivitám se splnil sen všech rušitelů železničních tratí. 25. ledna 1997 vyjel na trať poslední vlak v čele se dvěma lokomotivami a šesti vozy plně obsazenými cestujícími. Akce měla obrovský ohlas ve sdělovacích prostředcích a možná i to způsobilo, že dlouho odkládaná privatizace se opět pohnula.

Ve středu 19. března 1997 vláda ČR na svém pravidelném zasedání schválila privatizaci jindřichohradeckých úzkokolejek formou přímého prodeje za symbolickou cenu 1 Kč akciové společnosti Jindřichohradecké místní dráhy. Dne 4. června 1997 byla mezi JHMD a ČD podepsána nájemní smlouva na trať a první vlak se na svou cestu do Nové Bystřice mohl vydat v sobotu 14. června 1997. Pravidelná denní osobní doprava poprvé mimo státní ČD se rozjela pak od 20. července 1997 v souvislosti s první změnou jízdního řádu.

Ještě v létě 1997 se začaly objevovat první zprávy o rozsáhlé redukci na obrataňské trati od podzimu. To se samozřejmě nelíbilo místním obcím. Podařilo se však uzavřít i další nájemní smlouvu a tak se vlaky v soukromé režii rozjely ve čtvrtek 23. října 1997 i po trati obrataňské. Ještě před tímto významným datem však zažila novobystřická úzkokolejka svůj velký den, kdy se vlakem svezl, mimochodem podruhé za svou dobu v úřadu, také prezident republiky Václav Havel, v úterý 21. října 1997.

Ministr dopravy a spojů Petr Moos a předseda Fondu národního majetku Roman Češka předali 28. února 1998 na nádraží v Hůrkách zástupcům společnosti symbolické klíče od trati a úzkokolejky se tak staly vlastnictvím Jindřichohradeckých místních drah.

Od té doby slouží obě úzkokolejky svým cestujícím k cestám do práce, do školy, k lékaři nebo k výletům do krásné krajiny, ať už České Kanady nebo západních cípů Českomoravské vysočiny. Samozřejmě také slouží svým přepravcům, firmám a továrnám v okolí, pro nákladní dopravu a vozí jejich výrobky a suroviny.

Rok 1999 byl pro úzkokolejku v mnohém zlomový. Velmi úspěšná letní sezóna ukázala možnou slabinu v podobě pouze jedné provozuschopné parní lokomotivy. Tento problém byl vyřešen koupí provozuschopné rumunské parní lokomotivy typu Reşiţa z úzkorozchodné dráhy elektrárny zlatých dolů v Criscioru nedaleko Bradu v tajemné Transylvánii. Druhou velmi významnou událostí bylo odkoupení veškerého strojního vybavení tiskárny lepenkových jízdenek od slovenské firmy NADAS, která tuto činnost v Praze ukončila. Spuštění v nových prostorech v Kamenici nad Lipou se sice odehrálo až na jaře roku 2000, nicméně klasické lepenkové jízdenky byly pro budoucnost zachráněny.

Koncem roku 2000 probíhaly na obou tratích výluky za účelem zlepšení technického stavu. Do tratě bylo vloženo 2000 nových pražců, 400 tun štěrku, generální opravou prošlo sedm železničních přejezdů, kolejiště stanice v Nové Bystřici včetně všech budov, vyměněno bylo několik výhybek. Po dlouhých letech byla také pro cestující otevřena nová zastávka v Obratani s jednoduchým názvem - Obrataň zastávka.

Také v prvním roce nového tisíciletí pokračovaly opravárenské práce na tratích a to konkrétně v Hůrkách a Blažejově, na podzim pak v Kunžaku - Lomech a Chválkově, vyměněno bylo celkem 6 výhybek a opraveno dalších 5 silničních přejezdů. Do vozby vlaků také zasáhla nová lokomotiva - rekonstruovaná, ze severočeských dolů v Sokolově zakoupená, T 29.014 zvaná po železničářsku "Prasátko".

Koncem roku 2001 se dva historické úzkorozchodné vozy vydaly kamionem na výstavu Regiontour 2002, které se uskutečnila v areálu brněnského výstaviště od 10. do 13. ledna 2002. Bufetový vůz D/ú 600 a osobní vůz Ci/ú 350 tak vytvořily v hale B brněnského výstaviště naprosto ojedinělou expozici naší společnosti, která se stala součástí expozice Jihočeského kraje a která prezentovala naše úzkokolejky jakožto významnou památku jižních Čech.

Rok 2002 byl ve znamení velkých stavebních akcí. Byly opraveny celkem 2 kilometry svršku na novobystřické trati a několik železničních přejezdů. Rozsáhlá rekonstrukce proběhla u nádražních budov v Hůrkách a Střížovicích. Provoz také zahájila rumunská parní lokomotiva označená jako U 46.001 následovaná v létě první modernizovanou motorovou lokomotivou T 47.015. Celkově úspěšný rok zakončil nákup čerstvě opravených rumunských nákladních vozů.

Pátý rok soukromého provozu byl zahájen opět na výstavě Regiontour 2003 v rámci jihočeského stánku. Skutečných pět let jsme pak oslavili společně s premiérem vlády ČR, PhDr. Špidlou, jízdou do Kamenice nad Lipou dne 1. března. Dárkem k výročí byla zprovozněná druhá modernizovaná motorová lokomotiva T 47.018. Během roku začaly z dalekého Rumunska docházet první opravené úzkorozchodné nákladní vozy, které zásadně rozšířily náš park nákladních vozů. Pokračující rekonstrukce tratí umožnily mírné zvýšení traťové rychlosti na novobystřické trati a odstranily v Chválkově letité problémy s podmáčením trati, opraveno bylo také nádraží v Albeři.

V únoru 2004 do zuřící zimy dorazila z Polska po mnoha peripetiích "nejnovější" motorová lokomotiva JHMD, vyrobená v roce 1980 v Rumunsku, prozatím označená původním označením Lxd 2-331. Dokončená nová hala pro odstavování vozidel v Lovětíně je připravena přijmout první vozidla pod svou střechu od března téhož roku.

V následném období jsme se zabývali především dalším zlepšováním stavu tratí a posilováním významu železnice jakožto živé turistické atrakce. S tím je samozřejmě spojena propagace celého regionu a kraje úzkokolejky, všech měst, obcí a památek obou krajů, v nichž se nachází.

Historie v datech