Přihlásit se Registrovat
Nacházíte se na: O nás > Historie v datech

Historie v datech

1.11.1897

Zahájení provozu na novobystřické trati

24.12.1906

Zahájení provozu na trati Jindřichův Hradec - Obrataň

1925

Zestátnění úzkokolejek

1930

Motorizace osobní dopravy - motorové vozy M 11.0

1939

První dva čtyřnápravové motorové vozy M 21.0

1954

První dodávka motorových lokomotiv řady T 47.0 (později 705.9)

1963

Dodávka brzdících vozů z Vagónky Česká Lípa

1965

Definitivní konec parního provozu, předání U 47.001 do NTM

1966

Dodávka nových osobních vozů Balm/ú

1972

První významné ohrožení existence úzkokolejek - studie o likvidaci

1985

Založení odbočky ČSVTS v Jindřichově Hradci

1989

Dodávka nových podvalníků z Vagónky Trebišov

1992

První jízdy opravené parní lokomotivy U 47.001

1993

Založení Klubu přátel jindřichohradeckých úzkokolejek

1993

První historické vlaky v režii Klubu přátel jindřichohradeckých úzkokolejek

1993

Vyhlášení privatizace úzkokolejek vládou ČR

19.9.1994

Založení společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. (JHMD)

10.1.1995

Zápis JHMD do obchodního rejstříku

6.4. 1995

Udělení licence č. 0004 Jindřichohradeckým místním dráhám

31.07. 1995

Pronájem parní lokomotivy U 47.001

srpen 1995

První zvláštní parní vlak provozovaný JHMD

7.6.1996

Srážka vlaků u Chválkova

24.1.1997

Uzavření (výluka) tratě Jindřichův Hradec - Nová Bystřice

19.3.1997

Rozhodnutí o privatizaci úzkokolejek

14.6.1997

Obnovení provozu na trati do Nové Bystřice

20.7.1997

Zahájení pravidelné denní osobní dopravy do Nové Bystřice

27.9.1997

Redukce osobní dopravy na trati do Obrataně

21.10.1997

Návštěva prezidenta Václava Havla a jeho jízda ze Senotína do Nové Bystřice

23.10.1997

Pronájem obrataňské tratě od ČD a její provozování

25.1.1998

Rozsáhlá změna jízdního řádu na tratích JHMD

28.2.1998

Slavnostní převzetí privatizovaných tratí z rukou ministra dopravy a spojů Prof. Ing. Petra Moose, CSc.

duben 1998

Dokončena přestavba sídla JHMD v Jindřichově Hradci

červen 1998

Zahájení bezdispečerského provozu řízení dopravy vlaků

30.12.1998

Osobní normálně rozchodné vozy KHKD Praha projely trať z Obrataně do Střížovic

únor 1999

Zimní přívaly sněhu způsobily komplikace na novobystřické trati

září 1999

Jednání o nákupu rumunské parní lokomotivy v ACC Brad

říjen 1999

Jízdní zkouška rumunské parní lokomotivy za účasti zástupců JHMD

9.12.1999

Rumunská parní lokomotiva "Resita" na kolejích JHMD

prosinec 1999

Zakoupeno veškeré vybavení pražské tiskárny lepenkových jízdenek

20.1.2000

Sněhová kalamita zastavila na týden provoz do Nové Bystřice

13.03.2000

Vytištěny první jízdenky ve zprovozněné tiskárně v Kamenici n.L.

duben 2000

Neúspěšný nákup výsypných vozů na LŽ Brošněv na Ukrajině

květen 2000

Největší hromadná přeprava na úzkokolejce - 800 osob najednou

26.6.2000

Opravený osobní vůz Ci/ú 350 vyjel na svou první jízdu

30.6.2000

Návštěva divadla Járy Cimrmana na novobystřické trati

1.7.2000

Srážka osobních vlaků JHMD u Nové Včelnice - černý den úzkokolejky

září 2000

Zprovozněny nové zvedáky kolejových vozidel před depem v J. Hradci

říjen 2000

Velké výluky za účelem oprav na novobystřické trati

22.12.2000

První jízdní zkouška rumunské parní lokomotivy

březen 2001

Rozsáhlá oprava lokomotivy U 47.001 před sezónou zdárně ukončena

3.4.2001

Zakoupená a rekonstruovaná lokomotiva T 29.014 v pravidelném provozu

červen 2001

Druhá jízda Expresu Jára Cimrman spojená s odhalením Mistrovy busty

srpen 2001

Výletní osobní vůz po rozsáhlé rekonstrukci v provozu

září 2001

Úzkorozchodné výsypné vozy na štěrk předány k užívání údržbě tratí

listopad 2001

Rozsáhlá rekonstrukce v Kunžaku - Lomech a Chválkově

20.12.2001

Přeprava vozů D/ú 600 a Ci/ú 350 na výstavu do Brna

30.12.2001

Začátek sněhové kalamity s trváním do 4.1.2002

10.-13.01.2002

Výstava Regiontour 2002 v areálu BVV Brno s vozy jindřichohradeckých úzkokolejek

10.2.2002

Setkání lokomotiv U 47.001, 464.102 a 464.202 v Obratani u příležitosti jízdy německých turistů

duben 2002

Úzkorozchodná podbíječka WE 75 zařazena do provozu

jaro 2002

Komplexní obnova koleje v úsecích mezi Senotínem a Albeří

květen 2002

Otevřeno rekonstruované veřejné WC v Nové Bystřici

07.06.2002

Vážná technická závada na parní lokomotivě U 47.001, lokomotiva odeslána na opravu do Lužné u Rakovníka (muzejní depo ČD)

červen 2002

Rumunská parní lokomotiva U 46.001 Rešica zařazena do provozu

červenec 2002

Zahájení provozu autobusové linky Nová Bystřice - Heidenreichstein v rámci kooperace úzkokolejek JHMD a WSV

srpen 2002

Katastrofální povodně v jižních Čechách naštěstí způsobily úzkokolejkám pouze škody na stavbách, nezpůsobily však zásadní narušení provozu.

září 2002

Přívalový liják naplavil z pole před stanicí Kunžak - Lomy do traťové koleje v délce více ne 100 m až metr silnou vrstvu bahna a zeminy.

září 2002

Do zkušebního provozu zařazena zásadně modernizovaná lokomotiva T 47.015

říjen 2002

Rekonstruováno WC pro veřejnost v Černovicích u Tábora

listopad 2002

V Rumunsku zakoupeny moderní úzkorozchodné nákladní vozy

prosinec 2002

Rekonstruováno WC pro veřejnost v Kamenici nad Lipou

09.-12.01.2003

Již druhá účast JHMD na veletrhu Regiontour v Brně včetně prezentace historických vozů D/u 600 a Ci/u 350

únor 2003

První tři rumunské nákladní vozy dorazily do Jindřichova Hradce

01.03.2003

Pět let JHMD

březen 2003

Zprovozněna druhá modernizovaná lokomotiva, T 47.018

duben 2003

Pokládka svršku v úseku Kunžak - Kaproun, nepřetržitá výluka

31.05.2003

V rámci oslav dětského dne oslavila první výročí zprovoznění rumunská parní lokomotiva U 46.001

20.06.2003

Po roce se opět rozjela opravená U 47.001

27.-29.06.2003

Návštěva U 46.001 na trati Třemešná ve Slezsku - Osoblaha, oslava 105 let této tratě

srpen 2003

Provedeny opravy pěti důležitých železničních přejezdů

17.08.2003

První parní nákladní vlak s rumunskými vozy i lokomotivou

29.08.2003

Dokončena rozsáhlá oprava poštovního vozu DF/ú 647

15.-19.09.2003

Prezentace vozidel T 47.018, DF/ú 647 a Ci/ú 350 na 45. strojírenském veletrhu v Brně

20.-21.09.2003

Oprava severního zhlaví v žst. Chválkov

říjen 2003

zahájena oprava U 37.002 v Kamenici nad Lipou

29.10.2003

Setkání rektorů technických univerzit z Prahy, Vídně, Bratislavy a Budapešti v parním vlaku JHMD

03.-26.11.2003

T 47.018 zapůjčena na trať Třemešná ve Slezsku - Osoblaha

14.11.2003

Tématické cvičení hasičského záchranného sboru u Nové Včelnice

08.-11.01.2004

Společná expozice s Čiernohronskou železničkou na veletrhu Regiontour v Brně. Jako stánek posloužil vůz DF/ú 647.

09.02.2004

Z polska dovezena lokomotiva Lxd 2-331.

21.02.2004

Těžká nehoda lokomotivy T 47.015 na přejezdu v Dolní Radouni.

07.03.2004

Uváznutí U 47.001 v závěji při zimní jízdě do Nové Bystřice.