Přihlásit se Registrovat
Nacházíte se na: O nás > Modernizace M27

Modernizace M27

JHMD aktivně vyhledává a realizuje rozvojové projekty i pomocí různých dotačních titulů. Níže uvádíme nejzajímavější aktuální i dříve realizované projekty spolufinancované jinými subjekty.

SFDI - STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ ÍNFRASTRUKTURY

  1. Radiová a datová komunikační síť JHMD
  2. Diagnostika objektů železniční infastruktury prvky inteligentních technologií
  3. Výstavba zastávky Střítež a rekonstrukce zastávek Obrataň a Žďár u Kamenice nad Lipou
  4. Certifikace, implementace a schválení do provozu elektronického přejezdového zabezpečovacího zařízení do živé dopravní cesty
  5. Zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících v prostorách dráhy, zejména osob zdravotně postižených a osob se sníženou schopností pohybu a orientace – informační mobiliář manažera infrastruktury JHMD

 ROP Jihovýchod a ROP Jihozápad

  1. Modernizace motorových vozů M 27.001, M 27.002, M 27.003 a M 27.004
  2. Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice

Operační program doprava

  1. Modernizace infrastruktury regionálních drah Jindřichův Hradec – Obrataň a Jindřichův Hradec – Nová Bystřice

 

Portál pro uveřejňování informací o veřejných zakázkách dle režimu zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/jindrichohradecke-mistni-drahy-a-s_378/