Přihlásit se Registrovat
Nacházíte se na: O nás > Ochranné pásmo dráhy

Ochranné pásmo dráhy

Vyjadřování k inženýrským sítím a ke stavbám v ochranném pásmu

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., Technický úsek zajišťuje provoz, údržbu, opravy a investice železniční dopravní cesty včetně  správy movitého a nemovitého majetku akciové společnosti na trati Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň.

 

Mezi zařízení železniční dopravní cesty patří:

  • 74,4 km tratí
  • 87 výhybek
  • 128 železničních přejezdů
  • 16 železničních mostů
  • 289 propustků

 

Každá stavba nebo činnost v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy musí být řádně projednána s JHMD, a.s. a to i v případech, kdy se dle § 103 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nevyžaduje stavební povolení a ani ohlášení (stavební úpravy energetických a jiných vedení, udržovací práce, terénní úpravy aj.).

 

Základní pojmy:

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy,  jehož hranice jsou  vymezeny svislou plochou vedenou:

  • u dráhy státní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy
  • u vlečky 30 m od osy krajní koleje

 
Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu.Kontakt:

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

Technický úsek

Nádražní 1356/II

377 01 jindřichův Hradec

office@uzkokolejky.cz