Přihlásit se Registrovat
Nacházíte se na: O nás > Provozování dráhy a dopravy

Provozování dráhy a dopravy

Cena za použití železniční dopravní cesty pro jízdu vlaku je stanovena na základě metodiky výpočtu nákladů vynaložených na provozování dráhy, viz vyhláška 501/2005 Sb. o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty.

Ceny za použití železniční dopravní cesty pro jízdu vlaku jsou rovnocenné pro všechny dopravce a stejný druh služby.

Konkrétní výše ceny je uvedena do roku 2013 přímo ve Výměru Ministerstva financí a od roku 2014 je převzata kalkulace, metodika a diferenciace poplatků SŽDC uvedená v příloze C části C Prohlášení o dráze SŽDC daného roku.

Prohlášení o dráze 2004 Prohlášení o dráze 2013 Prohlášení o dráze platné od 1.4.2017                 Prohlášení o dráze platné pro přípravu jízdního řádu 2019 a jízdní řád 2019, účinné od 10.12.2017 Prohlášení o dráze platné pro přípravu jízdního řádu 2019 a jízdní řád 2019, účinné od 10.12.2017

Prohlášení o dráze platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 účinné od 15.12.2018

 Prohlášení o dráze platné pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019 účinné od 10.12.2017, ve znění změny č. 1 účinné od 10.06.2018

Oznámení o vydání změny č. 1 Prohlášení o dráze regionálních drah Jindřichův Hradec – Obrataň a Jindřichův Hradec – Nová Bystřice platného pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019. 

Ceny za použití dopravní cesty v jednotlivých letech
2005 Cenový věstník 14/2004 ukázat
2006 Cenový věstník 17/2005 ukázat
2007 Cenový věstník 15/2006 ukázat
2008 Cenový věstník 14/2007 ukázat
2009 Cenový věstník 14/2008 ukázat
2010 Cenový věstník 13/2009 ukázat
2011 Cenový věstník 13/2009 ukázat
2012 Cenový věstník 13/2011 ukázat
2013 Cenový věstník 13/2012 ukázat
2014 dle Přílohy C části C Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2014 SŽDC ukázat
2015 dle Přílohy C části C Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 SŽDC ukazat
2016 dle Přílohy C části C Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2016 SŽDC ukázat
2017 dle Přílohy C části C Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2017 SŽDC ukázat
2018 dle Přílohy C části C Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2018 SŽDC ukázat
2019 dle Přílohy C části A Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2019 JHMD ukázat

Od roku 2014 stanovuje výměr MF povinnost provozovateli zkalkulovat sazby poplatku za použití dopravní cesty. Provozovatel JHMD stanovuje ceny nižší než zkalkulované a odkazuje na ceny a systém zpoplatnění provozovatele SŽDC.

Rok zveřejnění

Cena za vlkm (řízení provozu)

Cena za 1000 hrtkm (infrastruktura DC)

Stanovení ceny na základě výměru

Link na web

osobní vlak

nákladní vlak

osobní vlak

nákladní vlak

2005

8,96

48,46

50,49

58,86

Cenový věstník 14/2004

ukázat

2006

6,50

43,61

35,67

44,15

Cenový věstník 17/2005

ukázat

2007

6,50

43,61

35,67

44,15

Cenový věstník 15/2006

ukázat

2008

6,50

43,61

35,67

44,15

Cenový věstník 14/2007

ukázat

2009

5,20

34,89

28,54

35,32

Cenový věstník 14/2008

ukázat

2010

5,20

34,89

28,54

35.32

Cenový věstník 13/2009

ukázat

2011

5,20

34,89

28,54

35,32

Cenový věstník 13/2009

ukázat

2012

5,32

35,69

29,20

36,13

Cenový věstník 13/2011

ukázat

2013

5,50

35,69

30,16

36,13

Cenový věstník 13/2012

ukázat

2014

5,50

35,69

30,16

36,13

dle přílohy C části C Prohlášení o dráze platné pro jízdní řád 2014 SŽDC

ukázat

2015

5,50

33,19

30,16

33,60

dle přílohy C části C Prohlášení o dráze platné pro jízdní řád 2015 SŽDC

ukázat

2016

5,50

33,19

30,16

33,60

dle přílohy C části C Prohlášení o dráze platné pro jízdní řád 2016 SŽDC

ukázat

2017

5,50

33,19

30,16

33,60

dle přílohy C části C Prohlášení o dráze platné pro jízdní řád 2017 SŽDC

ukázat

2018

5,50

33,19

30,16

33,60

dle přílohy C části C Prohlášení o dráze platné pro jízdní řád 2018 SŽDC

ukázat

2019

8,87

-

44,03

-

dle přílohy C části A Prohlášení o dráze platné pro jízdní řád 2019 JHMD

ukázat