Přihlásit se Registrovat
Nacházíte se na: O nás > Provozování dráhy a dopravy

Provozování dráhy a dopravy

Cena za použití železniční dopravní cesty pro jízdu vlaku je stanovena na základě metodiky výpočtu nákladů vynaložených na provozování dráhy, viz vyhláška 501/2005 Sb. o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty.

Ceny za použití železniční dopravní cesty pro jízdu vlaku jsou rovnocenné pro všechny dopravce a stejný druh služby.

Konkrétní výše ceny je uvedena do roku 2013 přímo ve Výměru Ministerstva financí a od roku 2014 je převzata kalkulace, metodika a diferenciace poplatků SŽDC uvedená v příloze C části C Prohlášení o dráze SŽDC daného roku.

Prohlášení o dráze platné od 14.12.2019

Prohlášení o dráze 2004 Prohlášení o dráze 2013 Prohlášení o dráze platné od 1.4.2017                 Prohlášení o dráze platné pro přípravu jízdního řádu 2019 a jízdní řád 2019, účinné od 10.12.2017 Prohlášení o dráze platné pro přípravu jízdního řádu 2019 a jízdní řád 2019, účinné od 10.12.2017

Prohlášení o dráze platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020 účinné od 15.12.2018

 Prohlášení o dráze platné pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019 účinné od 10.12.2017, ve znění změny č. 1 účinné od 10.06.2018

Oznámení o vydání změny č. 1 Prohlášení o dráze regionálních drah Jindřichův Hradec – Obrataň a Jindřichův Hradec – Nová Bystřice platného pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019. 

Ceny za použití dopravní cesty v jednotlivých letech
2005 Cenový věstník 14/2004 ukázat
2006 Cenový věstník 17/2005 ukázat
2007 Cenový věstník 15/2006 ukázat
2008 Cenový věstník 14/2007 ukázat
2009 Cenový věstník 14/2008 ukázat
2010 Cenový věstník 13/2009 ukázat
2011 Cenový věstník 13/2009 ukázat
2012 Cenový věstník 13/2011 ukázat
2013 Cenový věstník 13/2012 ukázat
2014 dle Přílohy C části C Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2014 SŽDC ukázat
2015 dle Přílohy C části C Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 SŽDC ukazat
2016 dle Přílohy C části C Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2016 SŽDC ukázat
2017 dle Přílohy C části C Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2017 SŽDC ukázat
2018 dle Přílohy C části C Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2018 SŽDC ukázat
2019 dle Přílohy C části A Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2019 JHMD ukázat

Od roku 2014 stanovuje výměr MF povinnost provozovateli zkalkulovat sazby poplatku za použití dopravní cesty. Provozovatel JHMD stanovuje ceny nižší než zkalkulované a odkazuje na ceny a systém zpoplatnění provozovatele SŽDC.