Přihlásit se Registrovat

Přidělení kapacity dráhy

Dne 1.dubna 2017 vstupuje v platnost novela zákona č. 266/94 Sb. o dráhách, jejímž trendem je další profilace provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy, jakožto nezávislých entit.

S odvoláním na §32, odst. 3. výše uvedeného zákona vzniká na síti regionálních drah Jindřichův Hradec – Obrataň a Jindřichův Hradec – Nová Bystřice nezávislý přídělce kapacity dráhy, kterým je společnost Utiliter, s.r.o., se sídlem Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Mezi klíčové činnosti přídělce kapacity dráhy od 01.04.2017 tak patří:

 - přijetí pravidel pro výpočet ceny za užití dráhy a ceny za přidělení kapacity dráhy včetně jejich změn
- uzavírání smluv o přidělení kapacity dráhy a výběru poplatku za použití dopravní cesty s provozovateli drážní dopravy
- přidělování kapacity dráhy provozovatelům drážní dopravy

Požadavky na příděl kapacity dráhy na výše uvedených úzkokolejných dráhách jsou tak řešeny nezávisle na činnosti JHMD, a.s., které jsou provozovatelem a dopravcem na daných tratích.

Kontakt:
Utiliter, s.r.o.
Nádražní 203/II
377 01 Jindřichův Hradec
Email: kapacitadrahy@gmail.com