Přihlásit se Registrovat

Provozní služby

Přestože úzkokolejka je naší hlavní činností, nabízíme Vám i další služby v oblasti železniční dopravy a přepravy, zejména pak v oblasti provozování drah a drážní dopravy. Naše dlouhodobé zkušenosti a vyškolení pracovníci zaručují, že nebudete zklamáni.

V oblasti provozování dráhy jsme připraveni pro vás zajistit:

 1. vydání úředního povolení k provozování dráhy pro dráhu regionální či vlečku,
 2. formou mandátní smlouvy provozování Vaší dráhy či vlečky - naše společnost splňuje všechny potřebné náležitosti dané zákonem 266/94 Sb. o drahách,
 3. vydání průkazů způsobilosti určených technických zařízení na dráze či vlečce,
 4. uzavření smlouvy o styku drah,
 5. zpracování a proškolení příslušných předpisů pro provozování dráhy včetně předpisů ČD,
 6. pravidelná měření železničního svršku a spodku a všech souvisejících zařízení,
 7. údržbu Vašich kolejových provozů,
 8. přípravu a zabezpečení stavebních akcí na Vaší dráze či vlečce,
 9. provést screening Vašich smluv uzavřených v oblasti provozu dráhy,
 10. veškerou poradenskou činnost při provozování dráhy.

V oblasti provozování drážní dopravy pro vás můžeme zajistit:

 1. vydání licence pro provozování drážní dopravy na drahách celostátních, regionálních i vlečkách,
 2. provozování drážní dopravy formou mandátní smlouvy na drahách celostátních, regionálních i vlečkách,
 3. uzavření smlouvy o vstupu na dopravní cestu jiných drah,
 4. vydání průkazů způsobilosti pro Vaše vozidla (lokomotivy, speciální vozidla),
 5. vydání průkazů způsobilosti určených technických zařízení tlakových, elektrických a zdvihacích,
 6. zpracování a proškolení předpisů pro provozování drážní dopravy včetně předpisů ČD (předpisy technické pro údržbu drážních vozidel, předpisy komerční a další),
 7. pravidelné revize a zkoušky určených technických zařízení tlakových a elektrických,
 8. pravidelné technické prohlídky drážních vozidel ve smyslu vyhlášky 173/95 Sb.,
 9. jednoduchou údržbu Vašich kolejových vozidel,
 10. přípravu a realizaci jednoduchých rekonstrukcí na Vašich vozidlech včetně schválení změny technických podmínek,
 11. přípravu a školení nových strojvedoucích pro vybrané řady vozidel,
 12. přípravu a školení nových řidičů speciálních vozidel (MUV 69 vč. nástaveb, SVP 74),
 13. koupi a prodej Vašich kolejových vozidel,
 14. optimalizaci provozu na Vaší dráze či vlečce,
 15. optimalizaci nákladní i osobní dopravy na Vaší regionální dráze či vlečce,
 16. screening Vámi uzavřených smluv v oblasti provozu drážní dopravy,
 17. veškerou poradenskou činnost při provozování drážní dopravy nejen na vlečkách, ale i na drahách regionálních.

E-mail: office@jhmd.cz