Přihlásit se Registrovat
Nacházíte se na: O nás > Modernizace M27 > Modernizace M27

Modernizace M27

 

Modernizace motorových vozů M27 s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj 

Vozidlový park pravidelné osobní dopravy Jindřichohradeckých místních drah, postavený na koncepci lokomotivou tažených vozidel má za sebou téměř šedesátiletou historii. Prakticky jediným modernizačním počinem minulého období byla remotorizace lokomotiv a dílčí interiérové změny prostor pro cestující.

 Vývoj regionální osobní dopravy na evropském kontinentu zaznamenává odklon od tohoto konceptu a jde cestou nasazování hnacích vozů a jednotek. Cílem je nejen výrazné zjednodušení technologie ve vratných stanicích, kde odpadá nutnost objíždění lokomotiv, a tím zkrácení technologických časů. Tím je dosaženo celkově vyšší efektivity povozu.

S obdobným cílem pořídili Jindřichohradecké místní dráhy v létech 2005 a 2006 celkem čtyři motorové vozy s předpokladem jejich modernizace a následného použití v pravidelné veřejné osobní dopravě. Dostupnost vozidel na trhu je v případě úzkokolejek velmi limitovaná, ve srovnání s normálním rozchodem a v době pořízení prakticky na trhu jiná dostupná vozidla nebyla. I tak se jednalo o vozidla velmi opotřebovaná provozem, pro modernizaci byla vhodná pouze podvozková část a základ vozidlové skříně. S ohledem na stav vozidel v původní nemodernizované podobě tak do provozu v omezené době mohlo být nasazeno pouze jediné vozidlo.

Modernizace drážních vozidel, neřku-li pořízení vozidel nových, je pro každého dopravce značnou finanční zátěží. Společnost proto využila možnosti rozpočtového období EU 2007-2013 a od samotného počátku aktivně sledovala možnost využít na proces modernizace vozidel za přispění dotačních prostředků EU. Česká republika na projekt dostupné dotační prostředky alokovala v regionálních operačních programech. V návaznosti na systém objednávky výkonů pravidelné osobní dopravy dle krajského uspořádání tak úzkokolejka se svými dotačními projekty uspěla v Regionálním operačním programu Jihovýchod a Jihozápad. Úspěšná realizace obou projektů byla završena v říjnu 2014 nasazením všech čtyř modernizovaných vozidel do provozu.

 V rámci výzev k předkládání projektů na modernizaci regionálních kolejových vozidel byly projekty Jindřichohradeckých místních drah jedinými úspěšnými projekty, vedle obdobných projektů Českých drah.

Klíčové milníky projektů:

  • 2005-2006: Pořízení původních vozidel M27;
  • 2006-2009: Monitoring možnosti čerpání dotační podpory, příprava na využití dotačních prostředků;
  • 2009-2010: Zpracování projektových žádostí, jejich vyhodnocení poskytovatelem dotace;
  • 2012-2013: Výběr zhotovitele
  • 2013-2014: Realizace modernizace
  • 2014: Schválení změny typu vozidla a jejich nasazení do provozu
  • 2014: Ukončení realizace dotačních projektů a nasazení do provozu. 

Základní technické parametry modernizovaných vozidel M27
Rozchod 760 mm
Uspořádání B´B´
Motor Tedom, a. s. Jablonec nad Nisou; TD 242 R 6 H
Výkon motoru 242 kW
Hmotnost 28,6 t
Maximální rychlost 60 km/h
Max. tažní síla 75 kN
Délka přes nárazníky 15 920 mm
Průměr hnacího kola 750 mm
Vzdálenost otočných čepů 9 000 mm
Rozvor podvozku 1 700 mm
Celkový rozvor 10 700 mm
Typ tlakové brzdy Dako
Brzdící váha - režim P / režim r 20/7+7

 


Vozy M27 rekonstruovala společnost 4RAIL a.s., U Radbuzy 790/20, Plzeň na svém pracovišti Českých Budějovicích.Modernizace byla financována společností Equa bank, a.s.