JHMD logo

Oznámení akcionářům


Návrhy na rozhodnutí valné hromady mimo zasedání Hlasovací lístek pro rozhodnutí per rollam Kniha akcionářů společnosti Žádost o svolání valné hromady kvalifikovaným akcionářem Prohlášení Ing. Šatava ze dne 28.8.2015 Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou Finanční účast státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou Finanční účasr státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou – příloha - finanční plnění Sdělení MD ČR ze dne 11.11.2009 Usnesení Vlády ČR č. 1132 ze dne 31.8.2009 Usnesení Vlády ČR č. 1350 ze dne 28.10.2009