Přihlásit se Registrovat

Posílení konkurenceschopnosti regionální železnice JHMD a turistických regionů Jihočeského kraje a Kraje Vysočina

Významným prvkem v oblasti turistického potenciálu Kraje Vysočina a Jihočeského kraje je regionální úzkokolejná železnice, provozovaná Jindřichohradeckými místními dráhami, a.s. (JHMD).

Projekt se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti Kraje Vysočina a Jihočeského kraje prostřednictvím hloubkových analýz dat a informací s pomocí nově vyvinutých podpůrných softwarových nástrojů sdružených do zastřešující platformy tzv. analytického modulu, a na ně navazující rozšíření nabídky služeb nabízených JHMD, které se budou opírat o zjištěné analýzy.

Cílem projektu je zvýšit efektivitu využívání informací z různých datových zdrojů, zejména z kamerových systémů, webových portálů, kalendářů akcí, stránek podnikatelských subjektů v turistickém ruchu v regionu, datových souborů a zdrojů a to ať již textu, audia i videa. Pro efektivní naplnění cílů bude projekt řešen konsorciem složeném ze tří partnerů: Hlavní žadatel, Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. ve spolupráci s Fakultou informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze (FIT ČVUT) a společností pro sociální výzkumy GfK Czech, s.r.o. (GfK). Významnou aktivitou v rámci projektu bude návrh uceleného univerzálního softwarového nástroje (analytického modulu), který umožní agregovat různorodé datové zdroje (stávající databáze, kamerové záznamy, webové zdroje apod.), extrahovat z nich důležité údaje, ty uložit v jednotné podobě do nezávislé databáze. Tato databáze bude následně sloužit pro data-miningové analýzy, jejichž výstupy budou využity v navázaných výstupech, jakými budou údaje zobrazované ve vytvořené mobilní aplikaci, na informační webové stránce, promítnuty do vnitrofiremních zpráv apod. Na základě sběru zpracovaných dat provede řešitelský tým řadu zejména ekonomických analýz trhu pro zvýšení konkurenceschopnost firmy, zapojení podnikatelských subjektů a nabídnutí lepších služeb zákazníkům. Projekt počítá s tím, že právě vývoj softwarového analytického modulu, naplnění systému zjištěnými údaji z plánovaných průzkumů a analýza dat a prezentace výsledků povedou ke zvýšení absorpčního potenciálu zájmového území Kraje Vysočina a Jihočeského kraje. Současně propojení stávajících zájmových bodů (POI) do logických či selektivních souborů s předpokládaným spektrem zájmu poptávky predikované na základě výzkumu spotřebitelské poptávky přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti v regionu. Záměrem je propojení stávajících POI s novými POI včetně všech subjektů turistického ruchu tak, aby došlo k prodloužení pobytu návštěvníka regionu. V rámci řízeného destinačního managementu dojde k plošnému rozprostření poptávky tak, aby území bylo rovnoměrně zatíženo v průběhu celého roku.