Sign in Register
CZK
You are located on: About us > Track operator > Freight services

Freight services

Vaši zásilku přepravíme do/ze stanice JHMD bez nutnosti překládky. Konstrukce úzkorochodných podvalníků umožňuje přepravu většiny typů dvou a čtyřnápravových vozů normálního rozchodu, jejichž největší pevný rozvor nepřesahuje 9 metrů.

Vaši přepravu i s cenovou nabídkou indivuduálně zpracujeme k Vaší plné spokojenosti.

Práva , povinnosti a odpovědnost dopravce a přepravců při přepravě vozových zásilek jsou upraveny dokumentem Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu na tratích Jindřichohradeckých místních drah, a.s.

Kontaktní osoba: Jiří Pavlík
Telefon: +420 384 361 165, e-mail: pavlik@jhmd.cz