Sign in Register
CZK

Narrow gauge railway museum Nová Bystřice

Kde nás hledat

Muzeum se nachází v železniční stanici Nová Bystřice. Historické centrum Nové Bystřice bylo vyhlášeno městskou památkovou reservací. Město leží v těsné blízkosti státních hranic s Rakouskem. Necelé 2 km od města je hraniční přechod Nová Bystřice – Grametten a ve vzdálenosti 5 km od města se nachází nejsevernější bod Rakouska. Do města, které představuje ideální výchozí bod pro pěší a cyklistické výlety do přírodní rezervace Česká Kanada, lze stylově dojet z Jindřichova Hradce motorovými nebo parními vlaky po 33 km dlouhé úzkokolejné trati, nebo autem po silnici II/128 nebo II/152.

Co uvidíte

Stálá muzejní expozice je rozdělena do dvou částí. V přízemí nádražní budovy najdete autenticky zařízenou dopravní kancelář z období 1. republiky. V originálních muzejních vitrínách z 20. let 20. století je ve vedlejší místnosti instalována vlastní expozice, která ve fotografiích, dobových kartografických a písemných dokumentech i drobných artefaktech zachycuje vývoj jindřichohradeckých a gmündských úzkokolejek a neúspěšné pokusy o jejich propojení. V další místnosti uvidíte tiskařský stroj na výrobu Edmonsonových lepenkových jízdenek značky Goebl z roku 1895. Ve vstupním prostoru bývalé čekárny lze vedle vstupenek zakoupit rovněž jízdenky na parní i motorové osobní vlaky do Jindřichova Hradce. Vystaveny jsou zde také služební čepice drážních zaměstnanců a svítilny výpravčích z celého 20. století.

Druhá část expozice je umístěna v nedaleké budově bývalé výtopny z roku 1897. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout pro místní dráhy typické nákladní vozy. V zadní části pravé lodi výtopny je rekonstruována dílna, kde se prováděla běžná údržba vozů i lokomotiv. Na informačních tabulích se návštěvníci dále seznámí s historií vozového parku a se způsoby označování úzkorozchodných vozidel. K levé lodi výtopny přiléhá budova vodárny, která dosud slouží ke zbrojení parních lokomotiv vodou. V jejím přízemí je instalována expozice návěstidel.

Na kusé koleji vedle výtopny je návštěvníkům zpřístupněna dieselová lokomotiva T 47 020.

Otevírací doba

červenec a srpen: 8:30 – 19.00 (denně)

červen, září,: 9:00 – 17.00 (víkendy a svátky)

V jiném termínu po domluvě

Změna otevírací doby vyhrazena

Vstupné

Dobrovolné

Mimo otevírací dobu  50 Kč za osobu při min. počtu  10 osob

Kontakt

Regionální úzkokolejné muzeum Nová Bystřice

Jindřichohradeckých místních drah

areál nádraží Nová Bystřice

tel.: +420 384 361 165; +420 739 503 408

email: office@jhmd.cz; www.jhmd.cz

Photo gallery