Přihlásit se Registrovat

Školící středisko

Obecné INFO

První krok jak se stát strojvedoucím je kromě zdravotní a psychické způsobilosti dosažení věku 20 let, ukončené středoškolské vzdělání v dopravním, stavebním, elektro, nebo strojním oboru.

Po splnění těchto kritérií čeká uchazeče školení zaměřené na všeobecné znalosti pro získání Licence strojvedoucího. Náplní školení je všeobecná odborná způsobilost v rozsahu minimálně 120 hodin v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky MD 16/ 2012.

 

KURZU PRO ZÍSKÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO

Školení provádí akreditované školicí středisko JHMD, a.s. sídlící v Praze na Barrandově. Disponuje vybavenými učebnami s vlastním parkovištěm, připojením na internet, bezbariérovým přístupem a s možnosti zajištění ubytování, stravování. Veškeré pomůcky a materiály jsou samozřejmostí.

TERMÍN ZKOUŠEK vyhlašuje drážní úřad. Obsahem kurzu jsou znalosti, dovednosti a postupy uvedené v příloze č. 1, vyhlášky 16/2012Sb.

Žadatel si uvědomuje pro vydání licence nutnost splnění zdravotní, psychické a odborné způsobilosti dle Zákona o drahách č.266/ 1994Sb, § 46c, d, e, f a požadavek bezúhonnosti.

 

Termín

Nyní nejsou vypsané žádné kurzy. 

 

Místo

Freyova 25, 190 00, Praha 9 - Vysočany

 

Registrace

Zaregistrujte se, prosím, pomocí registračního formuláře.

Bližší informace získáte na emailové adrese skoleni@jhmd.cz.

Nejpozději do dvou pracovních dnů před začátkem školení. Později pouze po dohodě na uvedených kontaktech.

Minimum počtu přihlášených uchazečů pro zahájení kurzu je 5 osob.

 

 

Cena

16 000,- Kč bez DPH, DPH 3 360,- Kč CELKEM 19 360,- Kč

Cena obsahuje studijní podklady.

 

Způsob úhrady

Na základě registrace bude vystavena zálohová faktura ve výši 3000,- Kč bez DPH.

Zbylá část bude fakturována v den zahájení kurzu.

 

Zrušení objednávky

V případě neúčasti na kurzu bez předchozí omluvy (zaslané písemně), bude fakturována celá částka.

Pokud bude storno přihlášky provedeno nejpozději do pěti pracovních dnů před začátkem kurzu, bude účtován storno poplatek ve výši zálohové faktury.

V případě zrušení účasti méně než pět pracovních dnů před začátkem kurzu bude účtováno 50% ceny.

V případě nedosažení minimálního počtu osob si školitel vyhrazuje právo na zrušení kurzu. Zálohové platby budou vráceny v plné výši zpět uchazeči.

Vaše údaje jsou u nás chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 JHMD, a.s. se zavazuje nepředávat tyto údaje třetím stranám.