Přihlásit se Registrovat
Nacházíte se na: Služby > Strojvedoucím na zkoušku

Strojvedoucím na zkoušku

Zajímáte se o to, co zažívá při své práci strojvedoucí? S námi si můžete splnit třeba svůj sen z dětství. Během jízdy parního nebo motorového vlaku na tratích JHMD můžete přímo v kabině lokomotivy sledovat běžný pracovní den strojvedoucího a topiče.

Jindřichohradecké místní dráhy zařadily do svých služeb spolujízdu na stanovišti strojvedoucího. Tuto službu poskytujeme jak na parní, tak i dieselové lokomotivě pro zájemce starší 18 let.


Úsek: J. Hradec – N. Bystřice

Čas nástupu a odjezdu je specifikován v době rezervace podle vybrané trasy a jízdního řádu.

Doba trvání: dle zvolené trasy a vlaku přibližně 2 hodiny (vždy se jedná pouze o vybraný úsek tratě)

Počet osob: maximálně 1 (přeprava osob mladších než 18 let není možná)

Cena: 4900,- Kč

Průběh:

Během jízdy budete stát v kabině strojvedoucího a můžete sledovat přípravu lokomotivy před jízdou, její obsluhu za jízdy vlaku, doplnění vody a případně i uhlí. Po příjezdu do koncové stanice ukončíte směnu, máte padla a můžete odejít domů nebo třeba na pivo spláchnout zbytky uhelného prachu nebo pokračovat dalším vlakem úzkokolejky vstříc novým zážitkům.

Balíček obsahuje:

  • 2 hodinová směna strojvedoucího na některé z našich parních lokomotiv: U 46.001 (rok výroby 1956), U 47. 001 (rok výroby 1907), U 37. 002 (rok výroby 1898), U 46.101 (rok výroby 1953)

  • obdržíte certifikát "Strojvedoucím parní lokomotivy na zkoušku"

  • certifikát platí jako: celodenní jízdenka na všechny vlaky JHMD na tratích Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - Obrataň v den vydání

Balíček neobsahuje: dopravu na místo, služby nad uvedený rámec

Služba je poskytována období: květen - září

Zdravotní stav: nutný dobrý, je třeba počítat se stáním v prašném a teplém prostředí, které není vhodné pro alergiky

Oblečení: pohodlné, doporučujeme tmavou barvu a plnou obuv, je třeba počítat s možností ušpinění

Poznámky:

Jízda je absolvována na vlastní nebezpečí – v případě vzniku jakéhokoliv úrazu je odpovědnost pouze na držiteli poukazu. JHMD neodpovídají za případné poškození nebo ztrátu oblečení nebo věcí, které si držitel s sebou na lokomotivu přinese atp. Před zážitkem držitel absolvuje povinné proškolení bezpečnosti a podepíše poučení a smluvní přepravní podmínky.

V případě provozních problémů nebo vzniku neočekávaných technických poruch může být spolujízda v kabině strojvedoucího ukončena, v takovém případě bude držiteli nabídnut náhradní termín nebo sjednána jiná forma kompenzace zaplacených služeb.

Spolujízda může být také ukončena v případě, že držitel nebude respektovat pokyny strojvedoucího vydávané za účelem zachování bezpečnosti drážního provozu nebo osob na lokomotivě popř. bude-li držitel jakkoliv svévolně zasahovat do řízení, ovládání nebo jiných prací na lokomotivě. V takovém případě bude plnění dohodnutých služeb ukončeno strojvedoucím a to bez náhrady.

Při zahájení jízdy obdrží objednatel složku s informacemi o službě, základní informace o úzkokolejce a certifikát "Strojvedoucí parní lokomotivy na zkoušku".

Kontaktní osoba: Kristýna Havlíková
Tel: +420 737 204 544, e-mail: khavlikova@uzkokolejky.cz

Úsek: J. Hradec – N. Bystřice, J. Hradec – Obrataň

Čas nástupu a odjezdu je specifikován v době rezervace podle vybrané trasy a jízdního řádu.

Doba trvání: dle zvolené trasy a vlaku přibližně 2 hodiny (vždy se jedná pouze o cestu tam)

Počet osob: maximálně 1 (přeprava osob mladších než 18 let není možná)

Cena: 2300,- Kč

Průběh:

Prohlédnete si stanoviště strojvedoucího v lokomotivě (řídící pult) a po krátkém proškolení z bezpečnosti jste seznámen se způsobem obsluhy řídícího pultu vlaku (při nečinné lokomotivě). Během jízdy budete stát po levici strojvedoucího a pozorovat obsluhu lokomotivy a trať. Po návratu do depa (po 3 - 4 hodinách – dle spoje, který si vyberete při rezervaci) ukončíte směnu, máte padla a můžete odejít domů nebo s partou železničářů např. na pivo.

Balíček obsahuje:

  • 2 - 4 hodinovou směnu strojvedoucího vlaku dieselové lokomotivy řady T 47 nebo motorového vozu řady M27 

  • certifikát "Strojvedoucí motorové lokomotivy na zkoušku"

Balíček neobsahuje: dopravu na místo, služby nad uvedený rámec

Služba je poskytována v období: celoročně

Zdravotní stav: nutný dobrý, je třeba počítat se stáním po dobu jízdy

Oblečení: pohodlné, doporučujeme tmavou barvu a plnou obuv

Poznámka:

Jízda je absolvována na vlastní nebezpečí – v případě vzniku jakéhokoliv úrazu je odpovědnost pouze na držiteli poukazu. JHMD neodpovídají za případné poškození nebo ztrátu oblečení nebo věcí, které si držitel s sebou na lokomotivu přinese atp. Před zážitkem držitel, nebo jeho doprovod absolvuje povinné proškolení bezpečnosti a podepíše poučení a smluvní přepravní podmínky.

V případě provozních problémů nebo vzniku neočekávaných technických poruch může být spolujízda v kabině strojvedoucího ukončena, v takovém případě bude držiteli nabídnut náhradní termín nebo sjednána jiná forma kompenzace zaplacených služeb .

Spolujízda může být také ukončena v případě, že držitel nebude respektovat pokyny strojvedoucího vydávané za účelem zachování bezpečnosti drážního provozu nebo osob na lokomotivě popř. bude-li držitel jakkoliv svévolně zasahovat do řízení, ovládání nebo jiných prací na lokomotivě. V takovém případě bude plnění dohodnutých služeb ukončeno strojvedoucím a to bez náhrady.

Při zahájení jízdy obdrží objednatel složku s informacemi o službě, základní informace o úzkokolejce a certifikát "Strojvedoucí motorové lokomotivy na zkoušku"

Kontaktní osoba: Kristýna Havlíková
Tel: +420 737 204 544, e-mail: khavlikova@uzkokolejky.cz