Přihlásit se Registrovat

Průvodce po stanicích a zastávkách

Jindřichův Hradec

Železniční informace

Výška: 480 m n.m.
Koleje/výhybky: 15/23
Určení: stanice
Prodej jízdenek: ano, v sezóně
Čekárna: ano, v budově ČD
Úschovna zavazadel: ano, v budově ČD
Voda: ne
Toalety: ano

Místopisné informace:

Dřívější název: Neuhaus
Kraj: Jihočeský
Okres: Jindřichův Hradec
Městský úřad: Jindřichův Hradec
Pošta, PSČ: Jindřichův Hradec, 377 01
Autobusové spojení: ano
Internetová stránka: www.jh.cz

Historie

Původní slovenské knížecí hradiště se na skalnatém ostrohu nad soutokem Nežárky a Hamerského potoka objevuje již v 8. či 9. století a však teprve okolo roku 1220 založili čeští králové na témž místě hrad s názvem Nova castrum čili Nový hrad nebo také Nova domus, odkud také pochází německý název města - Neuhaus. Ten již při stavbě získal Jindřich I., po kterém nese město dnes jméno. Pod hradem vzniklo bezprostředně poté poddanské město, které leželo na významné stezce z Prahy do Vídně. Páni z Hradce posléze získávali pod svou správu široké okolí, které získávali především za pomoci řádu německých rytířů za jejichž doby vznikla také řada vesnic v okolí. Rod pánů z Hradce vymřel po meči roku 1604, poté město pod správu získali Slavatové a konečně roku 1693 Černínové, kteří panství vlastnili až do roku 1945. Za jejich panství prodělalo město největší rozvoj, který však zbrzdily velké požáry v letech 1773 a 1801. Oživení přinesla až stavba železnice v roce 1887 z Jihlavy do Veselí n.L., kdy se město postupně stává centrem obrozeneckého života.

Jako největší město regionu byl Jindřichův Hradec vždy centrem moci dříve královské dnes úřední a již za Rakouska byl sídlem okresu. Město samo nikdy neoplývalo důležitým průmyslem, tradici má pouze textilní výroba do dnešních dnů zachovaná v podobě tapisérské dílny. V roce 1949 vzniká ve městě největší průmyslový závod - bavlnářské závody Jitka, dnes Jitka, a.s.

Památky a zajímavosti

Jakožto historické město oplývá Jindřichův Hradec celou řadou cenných historických památek na jejichž čelném místě stojí především zámecký komplex, který je třetím největším hradním komplexem v zemi po Pražském hradu a Českém Krumlovu.

Řadu památek najdeme v centru města - historické domy ze 16. století s podloubími, sloup Nejsvětější Trojice z let 1764-1768, barokní radnici z roku 1801. Ve městě je celá řada kostelů a církevních staveb - nejstarší kostel sv. Máří Magdaleny v prostoru jezuitské koleje (dnes pouze kaple, kostel zrušen roku 1788), špitální kostel sv. Alžběty a dominantní kostel Nanebevzetí P.Marie nad náměstím s městskou věží dnes přístupnou.

Zajímavé stavby jsou však roztroušeny po celém městě. Z těch nejzajímavějších jmenujme například Nežáreckou bránu, jedinou dochovanou z původních tří, Landfrasovu empírovou vilu, kláštery františkánů a minoritů, synagogu z 18. století.

Zajímavostí v souvislosti s městem je jeho geografická poloha přesně na 15 poledníku východně od Greenwiche, poledník probíhá kolem kostela Nanebevzetí P. Marie v jeho západní části, jeho poloha je vyznačena na silnici obrubníkem, pamětní deska však již zmizela.

Další místní zajímavostí jsou Krýzovy jesličky - největší mechanické jesličky na světě, dnes řízené počítačem, umístěné v místním muzeu.

Z technického hlediska je kromě úzkokolejky zajímavostí stará vodní elektrárna v objektu bývalého pivovaru, dnes citlivě opravovaná, která zásobovala městské osvětlení vystavěné Františkem Křižíkem jako první celé Rakousko-uherské monarchii.

Turistika

Město je východiskem řady turistických značek. Tři červené vedou směrem na Landštejn a Slavonice, další směrem na Stráž nad Nežárkou a Chlum u Třeboně a poslední směrem na Deštnou. Žluté nás zavedou podél Nežárky do Stráže nad Nežárkou a do Strmilova. Zelená nás dovede přes Hospříz do Blažejova.

Značené cyklotrasy

Kromě značených turistických značek městem procházejí nebo vycházejí následující cyklotrasy: Trasa č. 32 spojuje Prahu s Vídní, trasa 3201 nás dovede do Chlumu u Třeboně, trasa č. 1113 do Telče, trasa 321 do Kamenice n.L.

Možné turistické cíle a doporučené vycházky

Kostel sv. Jakuba, Rýdův kopec a kostel sv. Barbory

Po červené značce celkem asi 8 km západním směrem. Pěkné výhledy.

Horní Pěna, Malíkov n.N.

Hezká cyklotrasa po silnici II. třídy do Horní Pěny, po místní komunikaci do Malíkova n.N. a po cyklotrase č. 32 do Jindřichova Hradce. Velmi pěkné výhledy.

Jindřišské údolí

Procházka údolím Hamerského potoka proti proudu až k Ratmírovskému rybníku je podrobně popsána jinde.

Židovský hřbitov

Krátká procházka městem po žluté značce asi 3 km od nádraží.

Občerstvení a ubytování

Ve městě je celá řada restaurací různé kvality i kuchyně, stejně tak existuje mnoho možností ubytování, od hotelů po příjemné penziony a studentské koleje. Pro bližší orientaci využijte server města Jindřichův Hradec nebo cechu ubytovatelů okresu Jindřichův Hradec